Skip to content
PROIECTUL TEKWILL ÎȘI EXTINDE PROGRAMELE DE PREGĂTIRE A FORȚEI DE MUNCĂ ȘI LA NIVEL REGIONAL

Sectorul IT oferă mii de locuri de muncă. În pofida salariilor mai mari, a unui spațiu de muncă prietenos și a multitudinii de oportunități de dezvoltare, totuși nimeni nu aplică. Penuria acută de forță de muncă cu care se confruntă domeniul IT și cele conexe se aude cu ecou și la nivel național, inclusiv în marile centre ale țării: Bălți, Cahul sau Comrat.

O soluție găsită de Proiectul TEKWILL, un pilon important în pregătirea forței de muncă adaptate necesităților actuale ale pieței, care contribuie la creșterea abilităților digitale inclusiv la nivel regional, este extinderea programelor educaționale implementate la nivel de țară.

Astfel, în regiunile de nord și sud ale Moldovei se vor desfășura mai multe proiecte de promovare a inovației digitale în diverse sectoare, de susținere a startup-urilor tehnologice, de educație antreprenorială și de orientare profesională a tinerilor talentați. Pentru a identifica oportunitățile de dezvoltare regionale și crearea premiselor pentru conectarea capitalului uman cu posibilitățile oferite de companiile IT locale, ATIC a elaborat un studiu regional.

Cercetarea a fost desfășurat de organizația non-guvernamentală „Fondul de Investiții și Dezvoltare Durabilă”, cu susținerea Biroului de cooperare al Elveției în cadrul Proiectului „Optim – Oportunități prin Tehnologii și Inovație in Moldova‘’, implementat de Helvetas Swiss Intercooperation în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, precum și cu sprijinul USAID și al Suediei, în cadrul Proiectul TEKWILL. Studiul a vizat regiunile orașelor Bălți, Cahul și Comrat.

Rezultatele studiului arată că firmele TIC, ce dispun de sedii și în regiuni, nu pot progresa din cauza unui număr limitat de potențiali angajați. Contextul regional arată că printre cauzele problemei se numără natalitatea scăzută, migrația dar și lipsa unor oportunități de dezvoltare. Cercetarea a scos la iveală că:

  • Ponderea studenților care învață IT în universitățile regionale variază de la 2,8% în Comrat la 5,3% în Bălți – o cifră este destul de mică, ținând cont de faptul că în Moldova, în medie, în anul precedent 6,3% din tinerii admiși la universități au studiat IT și telecomunicații. În același timp, și calitatea cursurilor IT predate de instituțiile universitare locale necesită îmbunătățiri, pentru racordarea abilitățile tinerilor la necesitățile de pe piață;
  • La nivelul orașului Bălți, aproximativ 300 de oameni lucrează în sectorul IT, în timp ce la Universitatea de Stat „Alecu Russo”, la facultățile cu specializare tehnică învață 250 de tineri. La celălalt pol, sunt regiunile Cahul și Comrat, acolo unde instituțiile superioare de învățământ au nevoie să introducă în program noi cursuri pentru a completa decalajul educațional;
  • În regiunile țării, inclusiv în orașele Bălți, Cahul și Comrat sunt prezente un număr mic de companii IT. În regiunea Bălți operează 26 de companii IT (188 de angajați), în Cahul – 6 companii (16 angajați) și în Comrat – 8 companii (12 angajați). Angajatorii locali se confruntă cu o penurie a forței de muncă, care le limitează dezvoltarea și consolidarea la capitolului competitivității. Cât privește segmentul de pregătire și specializare de care duc lipsă, se numără: Java, JS, dezvoltare web, PHP, testare etc.
  • La etapa actuală, companiile din regiuni, nu pot miza pe reconversia profesională a forței de muncă din domeniile non-IT întrucât cursurile extra-curriculare în IT prezente pe piață fie lipsesc cu desăvârșire, fie sunt extrem de costisitoare raportate la posibilitățile financiare ale populației. Toate acestea îi împiedică pe profesioniștii non-IT să dobândească noi abilități și cunoștințe în domeniu.

TEKWILL Academy vine cu oportunități de dezvoltare pentru noii specialiști în domeniul TIC

În condițiile în care, numărul specialiștilor și a tinerilor care studiază tehnologiile informației sau subiecte de inginerie în regiunile Moldovei este relativ mic, Proiectul TEKWILL și-a propus să creeze noi oportunități pentru ca domeniul IT să devină mai accesibil și mai atractiv. Astfel, pe parcursul acestui an, TEKWILL va lansa mai multe programe de dezvoltare educaționale la nivel regional. Printre ele se numără și „Tekwill Academy”- inițiativă educațională care oferă cursuri și instruiri tehnice, pe teme specifice, predate de traineri și profesioniști din domeniul TIC din Moldova și de peste hotare. Proiectul se va centra pe instruirea profesioniștilor și studenților non-IT, consolidarea capacităților profesioniștilor TIC, dar și creșterea abilităților digitale ale elevilor – segment important pentru forța de muncă de mâine.

Recent, pentru consolidarea extinderii oportunităților de dezvoltare în regiuni și crearea premiselor de conectare a talentului și potențialului capitalului uman cu posibilitățile oferite de companiile IT locale, Proiectul TEKWILL a lansat Programul de Burse în IT pentru locuitorii din Bălți și Cahul.

Programul oferă instruire în domeniul dezvoltare web – construirea, crearea și mentenanța site-urilor web și include aspectele de design, publicare a conținutului, programare si managementul datelor. Web developerii pot fi specializați în front-end, back-end și full-stack developeri. Bursele vor acoperi 70% din costul instruirii, iar asta înseamnă educație mai accesibilă pentru locuitorii din Bălți și Cahul. Iar pentru adolescenții și tinerii din Bălți, alte două cursuri – „Graphic Design” și „Arduino”- au fost lansate recent la Bălți. Lecțiile se vor desfășura online, iar cei interesați vor fi ghidați de un grup de mentori dedicați. După absolvirea cursului online de „Graphic Design”, participanții vor obține cunoștințele și abilitățile necesare pentru realizarea proiectelor creative prin intermediul ilustrațiilor, fotografiilor și animațiilor, iar la lecțiile de „Arduino” – a bazelor microelectronicii și a electrodinamicii.

Printre proiectele TEKWILL care se extind la nivel regional se numără „Tekwill Academy Kids”, „Startup Academy”, „ICT Career Orientation”, programe de susținere pentru startup-uri și altele.

Proiectul TEKWILL – Revoluția începe!

Proiectul-pilot inclus în programul Tekwill Ambassadors Program, ediția „Scholarships” este parte a Proiectului TEKWILL, implementat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și a Suediei. „Tekwill” a fost creat în anul 2017 ca Centru de Excelență al sectorului ICT din Moldova, având drept scop principal alinierea domeniului la cerințele curente ale pieței. Pentru a continua să contribuie la creșterea competitivității industriei IT și a altor sectoare strategice ale economiei, centrul și-a extins domeniile de activitate, devenind în 2019 un proiect complex la nivel național, cu sloganul „Revoluția începe!” Obiectivul de bază al Proiectului TEKWILL, în calitatea sa de platformă dedicată progresului sectorului IT, este de a asigura un impact major asupra dezvoltării economice a țării, prin îmbunătățirea capacităților antreprenoriale și educaționale ale societății, dar și prin sporirea potențialului de cercetare și dezvoltare al instituțiilor de învățământ, în conformitate cu cererea de pe piața IT

More
STORIES

Shopping Cart
There are no products in the cart!
0