Skip to content
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

DEZVOLTAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN IT ÎN REPUBLICA MOLDOVA: EVOLUȚIE, TENDINȚE ȘI OPORTUNITĂȚI

July 20, 2020

Tehnologiile digitale emergente schimbă structura lanțului valoric la nivel internațional, iar Moldova trebuie să își modifice abordarea strategică pentru a se alinia la tendințele globale. În context actual definit și de pandemia globală de Covid-19, un rol important în dezvoltarea sectorului IT în țara noastră, îi revine educației. Este concluzia unui studiu efectuat în acest an de către ”Enterprise Incubator Foundation” la solicitarea Asociației Naționale a Companiilor Private din Domeniul TIC (ATIC), în cadrul proiectului TEKWILL. Cercetarea arată că pentru a-și păstra competitivitatea economică, Moldova trebuie să adopte o poziționare strategică în baza căreia să reformeze educația IT. Și asta pentru că în următorii ani deficitul de competențe va crește în paralel cu dezvoltarea industriei, iar educația trebuie să se alinieze pentru a face față acestor evoluții.

Industria IT din Moldova a înregistrat o creștere rapidă în ultimii ani, fiind unul dintre principalii catalizatori ai dezvoltării economice. Astfel, în 2019:

• sectorul IT a avut o contribuție de 6% la PIB-ul țării;
• exporturile de servicii și produse IT au atins cifra 198 mln USD;
• 10,5 % din totalul exporturilor de servicii din Moldova au aparținut sectorului IT;
• 95% din veniturile companiilor obținute din exportul de servicii sunt în domeniul dezvoltării software;
• cca 18 mii de oameni sunt angajați în sectorul TIC în Moldova.

Chiar și în condițiile restricțiilor cauzate de pandemia globală, sectorul TIC continuă să raporteze o necesitate stringentă de specialiști calificați. În țara noastră, există 12 universități și 7 colegii ce pregătesc profesioniști în domeniul de referință, însă numărul tinerilor care aleg studiile IT este mult prea mic. Experții consideră că ei nu sunt atrași să învețe IT-ul din diverse motive: personalul didactic înaintat în vârstă, reputația diminuată a învățământului tehnic și vocațional, calitatea scăzută a programelor de studii, dar și percepția imaginii universităților în general (tinerii nu le asociază cu un mediu academic de pregătire profesională și cercetare). Chiar și așa, anual cca 15% dintre tinerii înrolați la aceste specialități renunță la studiile acasă pentru a pleca să învețe în străinătate sau să muncească. Această rată sporită a abandonului se datorează percepției greșite și așteptărilor academice la care nu răspund instituțiile, atestă datele studiului. Actualmente, unele lacune ale sistemului de învățământ sunt parțial acoperite de diverse inițiative educaționale desfășurate de furnizorii de cursuri de instruire, companiile din sector sau proiecte comunitare susținute de donatorii internaționali, așa precum Tekwill Academy, FabLab, TekwillAmbassadors, Tekwill în fiecare școală ș.a. Peste 31 de mii de persoane au beneficiat de programele educaționale ale TEKWILL, participând la peste 700 de mii de ore de training. Chiar și așa, provocările demografice și dezvoltarea în ritm rapid a tehnologiilor evidențiază nevoia reformării sistemului de învățământ, pentru a pregăti profesioniști cu abilități necesare pe piața muncii.

Măsuri necesare pentru creșterea calității pregătirii specialiștilor IT.

Autorii studiului fac conexiune directă între educația de calitate și specialiștii bine pregătiți în domeniu. Iată de ce, ei recomandă întreprinderea unor măsuri de reformare a sistemului educațional, care să aducă plus valoare pe termen scurt și lung. Printre acestea sunt:

  • Adaptarea curriculumului de studii la cerințele pieței împreună cu sectorul privat, după modelul universităților internaționale. Programele de învățământ ar urma astfel ultimele tendințe la nivel local și internațional;
  • Redresarea imaginii unei cariere academice și a salariilor mici pentru profesori. Una dintre căi ar putea fi încurajarea tinerilor profesioniști să se implice în experiențe de predare în universități. Interesul lor poate fi crescut prin inițiative de cercetare și dezvoltare, sesiuni de instruire, conferințe la care să fie invitați speciali ș.a.
  • Crearea unor centre de training în cadrul companiilor pentru a reduce decalajul de abilități ale viitorilor specialiști. Reducerea decalajului de abilități poate avea loc prin consolidarea resurselor pe care companiile mai mici le pot cheltui pentru instruire și dezvoltare. După principiul de co-finanțare, companiile pot fi susținute de către guvern sau donatori internaționali, să dezvolte și să creeze centre de formare și programe reprezentative de training.
  • Creșterea finanțării universităților și diversificarea granturilor de cercetare. În prezent, industria IT din Moldova se află într-un punct de inflexiune, de unde se poate accelera rapid. Pentru a atinge următorul nivel de dezvoltare, are nevoie de o creștere sporită a calității forței de muncă. În acest context, sunt necesare investiții semnificative pentru a îmbunătăți calitatea educației în IT. Universitățile pot fi parteneri esențiali pentru companiile locale. Ele pot ajuta agenții economici să devină mai inovative și productive prin oferirea unor cercetări pe subiecte relevante, precum și prin formarea unor profesioniști de înaltă calificare.
  • Integrarea fundamentală a cercetării în sistemul universitar. În condițiile în care Republica Moldova aspiră la trecerea de la „outsourcing”, la dezvoltarea unui model de produse proprii, este necesara integrarea fundamentală a cercetării în sistemul universitar. Și asta pentru că inovațiile necesită cercetări de bază, cunoștințe și expertiză de nivel mondial, mult mai mult decât un număr sporit de programatori cu nivel de competență de bază. Dezvoltarea inovațiilor și a capacităților de cercetare îi va inspira pe studenți să efectueze cercetări fundamentale încă din primii ani de studiu.
  • Mărirea numărului laboratoarelor create în parteneriat cu sectorul privat. Numărul laboratoarelor universitare, care sunt create cu ajutorul multinaționalelor, ar trebui să fie majorat. Înființarea acestora va ajuta la expunerea studenților la cele mai bune practici globale și la cele mai noi tehnologii. Acestea ar trebui construite în spațiile universității, pentru a crea un mediu tehnic și care să le ofere studenților oportunitatea de a dezvolta produse, împreună cu programe de incubare și accelerare.
  • Crearea programelor de alternativă pentru pregătirea programatorilor software. Crearea unui program alternativ pentru pregătirea programatorilor software în mai puțin de 3 sau 4 ani, va contribui la creșterea ofertei de forță de muncă pe termen mediu. Luând în considerare dinamica rapidă a industriei, 4 ani de studiu pentru a obține diploma de licență este adesea considerat prea lung pentru programatorii de software. Până la absolvire, cunoștințele profesionale dobândite în primii ani ai studenților sunt de utilitate mică. Soluția educativă la viteza actuală a industriei care poate fi luată în considerare este introducerea de programe de certificare recunoscute la nivel mondial sau, după caz, – asociate. Astfel de programe pot fi furnizate de universitate pe lângă programele de studii standard.

Proiectul TEKWILL – Revoluția începe!

Proiectul TEKWILL este implementat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și a Suediei. „Tekwill” a fost creat în anul 2017 ca Centru de Excelență al sectorului ICT din Moldova, având drept scop principal alinierea domeniului la cerințele curente ale pieței. Pentru a continua să contribuie la creșterea competitivității industriei IT și a altor sectoare strategice ale economiei, centrul și-a extins domeniile de activitate, devenind în 2019 un proiect complex la nivel național, cu sloganul „Revoluția începe!”. Obiectivul de bază al Proiectului TEKWILL, în calitatea sa de platformă dedicată progresului sectorului IT, este de a asigura un impact major asupra dezvoltării economice a țării, prin îmbunătățirea capacităților antreprenoriale și educaționale ale societății, dar și prin sporirea potențialului de cercetare și dezvoltare al instituțiilor de învățământ, în conformitate cu cererea de pe piața IT.

Details

Date:
July 20, 2020
Shopping Cart
There are no products in the cart!
0