Skip to content
UTeach 2021: Tekwill lansează o rundă nouă a concursului de granturi pentru profesori universitari

Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC (ATIC) anunță lansarea unei runde noi „UTeach-2021” în cadrul Programului ”Tekwill Ambassadors” – o inițiativă, ce se adresează cadrelor universitare care predau specialități TIC, și are drept scop diversificarea și ajustarea educației în domeniul TIC la cerințele și tendințele actuale ale industriei la nivel național și internațional. 

ATIC lansează un apel pentru a identifica 10-15 lectori universitari din instituțiile de învățământ superior, care vor veni cu idei și propuneri de inițiative pentru programele inovatoare de instruire, abordări digitale ale procesului de predare, programe extracurriculare și proiecte, ce ar revigora calitatea instruirii universitare în domeniul tehnologiilor informaționale.

Obiective eligibile în cadrul programului vor reflecta:

 • dezvoltarea și implementarea curriculelor modernizate, inspirate din realitățile și necesitățile stringente ale industriei IT;
 • dezvoltarea și implementarea programelor și proiectelor extracurriculare dedicate creșterii șanselor de angajare a studenților;
 • realizarea activităților de promovare a carierei IT;
 • dezvoltarea și realizarea programelor și proiectelor care încurajează performanța în alte domenii prin utilizarea instrumentelor IT;
 • dezvoltarea și pilotarea conținuturilor sau instrumentelor digitale în procesul de studii;
 • dezvoltarea și pilotarea programelor IT, menite să susțină pregătirea/ instruirea continuă a cadrelor didactice din orice domeniu;
 • dezvoltarea și implementarea proiectelor educaționale, de cercetare în parteneriat cu sectorul privat ș.a.
 • dezvoltarea și susținerea cluburilor studenților, inspirați de tehnologii și inovații;
 • asigurarea sustenabilității a proiectelor, programelor, inițiativelor dezvoltate și pilotate.

Perioada de implementare a proiectelor: 5 iunie – 31 decembrie 2021.

Pentru a pune în valoare abilitățile practice ale profesorilor universitari în cadrul rundei ”UTeach”, vor fi selectați 10-15 candidați motivați și dedicați, cărora li se va oferi asistență tehnică (servicii de consultanță, vizite, calculator, imprimantă, echipament, instrumente online, etc.) în valoare de 500-2000 USD pentru implementarea conceptului propus.

 Dosarele participanților vor include:

 1. CV solicitantului (2-3 pag);
 2. O scrisoare de motivare (1-2 pag);
 3. Conceptul programului/proiectului/activității propuse (max 5-7 pag) – Descarcă Formularul;
 4. O scrisoare de recomandare din partea universității (rectorat sau decanat).

Candidați eligibili:

 • cetățeni şi rezidenți ai Republicii Moldova;
 • absolvenți ai instituțiilor universitare din Republicii Moldova, cu titlu de Masterat și/sau Doctorat, la specialitățile din domeniul informaticii şi/sau alte specialități conexe;
 • angajați în calitate de lectori, profesori în cadrul instituțiilor de învățământ superior.

Criterii de selecție a proiectelor:

 • noutatea și originalitatea proiectului;
 • relevanța proiectului propus;
 • corelarea între obiective, activități și asistență tehnică solicitată;
 • numărul beneficiarilor ai proiectului;
 • buget justificat;
 • sustenabilitatea intervenției;
 • contribuția partenerilor atrași;
 • experiența în implementarea proiectelor.

Punctajul acumulat de dosare se va repartiza după cum urmează: 50% – Comitetului de validare, 50% – evaluarea din partea sectorului privat.

Dosarele complete în forma electronică, sunt așteptate pe adresa ioriol@ict.md, în copie cdamaschin@ict.md până luni, 24 mai 2021, 18:00. Candidații sunt rugați să indice referința ”UTeach-2021” în subiectul mesajului. Perioada de selecție a dosarelor: 25 mai – 4 iunie 2021.

Întrebările privind condițiile programului pot fi adresate doar în formă scrisă, până la data de 18 mai, la adresa ioriol@ict.md.

Programul este realizat cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Guvernului Suediei în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Centrului de Excelență în Domeniul TIC Tekwill”.

More
STORIES

Shopping Cart
There are no products in the cart!
0