Automation Testing Course este un program de instruire perfect pentru avansarea în cariera IT. La acest curs ai ocazia să înveți principalele conceptele de testare automatizată, care vor fi puse în practică cu ajutorul limbajului de programare Java, astfel încât să automatizezi de sine stătător procesele manuale de verificare și validare a calității software.

Pe lângă respectarea proceselor recomande de dezvoltarea a unui produs de testare software, cursul va pune accent pe prezentarea celor mai des utilizate instrumente din cadrul industriei de testare automatizată: Selenium, Swagger & Postman, Jmeter.

Cursul are o durată de 65 de ore unde fiecare modul este alcătuit dintr-un set de subiecte care vin să fortifice cunoștințele și aptitudinile unui specialist în asigurarea calității. Programul cursului fiind orientat spre a cunoaște bunele practici utilizate în această profesie, cât și utilizarea instrumentelor IT la lecții.

Cursul pune accent pe cele mai importante aspecte de testare care pot fi automatizate. Prin urmare, la finalul acestuia vei cunoaște mai multe despre:

 • Testarea automatizată a interfeței utilizatorului (UI);
 • Testarea interfeței de programare (API);
 • Testarea de performanță a sistemelor software.
 1. Ciclul de viață al Dezvoltării Produselor Software:
  Fazele de Dezvoltare a Produselor Software.
  -Metodologiile Cascadă și Agile.
  -Framework-urile Scrum și Kanban.
  -Artefactele, Ceremoniile și Rolurile Scrum.
      Instrument: Kanbantool.com

 2. Ciclul de Viață al Testării Produselor Software:
  -Fazele De Testare a unui Produs Software.
  -Conținutul unui Scenariu de Testare (Test Case).
  -Conținutul unui Defect (Bug Report).

 3. Teoria Testării Manuale:
  -Nivele de Testare (Unit, Integration, System, UAT).
  -Tipuri de Testare (Dynamic vs Static, Functional vs Non-functional, White box vs Black box).
  -Tehnici de Testare (Bazate pe specificații, experiență și structură).

 1. Introducere în GIT. 
  -Arhitectura GIT.
  -Tipuri de memorie GIT.
  -Instalarea și configurarea GIT.
  -Crearea unui cont de lucru pe platforma GitHub.
   Instrument: GIT, GitHub

 2. Cele mai bune practici Git.
  -Implementarea unei sarcini tehnice folosind o strategie de GIT universală.
  (git clone, git fetch, git pull, git checkout, git branch, git commit, git push, git commit amend).
  -Fișierul .gitignore.
  -Adăugarea măsurilor protective față de ramura de bază a repozitoriului GitHub.
  -Invitarea colaboratorilor – GitHub.
  -Crearea Solicitărilor de concatenare (Pull Request) și revizuirea lor.

   

1. Introducere în limbajul de programare Java
    -Proprietățile limbajului Java.
    -Componentele Java – JVM, JRE, JDK.
    -Instalarea OpenJDK 11.
    -Instalarea IntelliJ IDEA.
    -Crearea primului program Java – Hellow World.

     Instrument: OpenJDK 11, IntelliJ IDEA Community Edition.

2.Tipuri de date, Reguli de Sintaxă și Comentarii în Java.
  –
Tipuri de date primitive: boolean, byte, short, int, long, float, double.
  -Tipuri de date de referință.
  -Reguli de Scriere a Pachetelor, Claselor, Variabilelor, Metodelor.
  -Tipuri de comentarii în Java.

3.Clase și Obiecte. Tipuri de Constructori în Java.
  -Conceptul de Clasă în Java.
  -Conceptul de obiect al unei clase în Java.
  -Constructori de bază (predefinit), Constructori cu parametru și fără parametru.

   Aplicare practică: Sistem Informatic pentru Service Auto.

4.Tipuri de Variabile și Modificatori în Java. 
 -Variabile de instanță vs Variabile de clasă vs Variabile locale.
 -Modificatori de acces – Private, Default, Protected, Public.
 -Modificatori non-acces: final, static, abstract.

 Aplicare practică: Serviciu de Evidență a populației.

5.Operații în Java, Funcții Ciclice și Structuri de Control.
  -Operații de atribuire, aritmetice, logice, comparație, incrementare și decrementare.
  -Instrucțiunea While.
  -Instrucțiunea For.
  -Instrucțiunea Do While.
   -Structura If, If-Else, Switch.

  Aplicare Practică: Definirea unui serviciu de operații Java și crearea unui program care returnează ziua săptămânii.

6.Tipuri de metode în Java. Overloading. 
   -Metode de instanță.
   -Metode de clasă (Statice).
   -Conceptul de Overloading.

Aplicare Practică: Crearea unui serviciu de generare a datelor randomizate(Random Data).

7.Principiile Programării Orientate pe Obiecte.
  -Încapsularea – Getteri și Setteri.
  -Moștenirea – Extends, Implements.
  -Abstractizarea – clasă abstractă, interfață.
  -Polimorfismul – Conceptul de Overriding.

   Aplicare Practică: Definirea unui sistem de gestiune ZOO.

8.Gestionarea Excepțiilor în Java.
  -Excepții verificate și neverificate.
  -Ierarhia conceptuală – Throwable, Error și Exception.
  -Tratarea excepțiilor cu structura Try-Catch-Finally.
   -Aruncarea excepților în signatura metodei – Throws.

   Aplicare Practică: Îmbunătățirea codului existent cu aplicarea tratărilor de excepții.

9.Operații cu fișierele În Java.
 -InputeStream vs OutputStream.
 -Clasa File.
 -Clasele FileReader, BufferedReader, Files.
  -Clasele FileWriter, BufferedWriter.

   Aplicare Practică: Definirea unor metode statice de citire și scriere a datelor în fișier.

10.Array, Collection și Map.
    -Particularitățile la Array.
    -Ierarhia interfeței Iterable – Collection.
     -Operații cu obiecte de tipul List.
     -Conceptul de Map.

   Aplicare practică: Crearea unui sistem informatic pentru o rețea de librării, folosind array, list și map.

 

 1. Introducere în Testare Automatizată.
  -Concepte generale despre testare automatizată.
  -Candidații potriviți pentru testare automatizată.
  -Inițializarea unui proiect ATF cu Maven și Java.
  -Configurarea repozitoriului GitHub, invitarea colaboratorilor.

   Aplicare practică: Crearea și setarea proiectului ATF atât local cât și pe cloud.

 1. Maven și Selenium
  -Instalare Maven.
  -Ajustarea fișierului POM.xml și importul de dependențe Selenium.
  -Componentele Selenium.
  -Ierahia interfeței WebDriver.
  Conceptul de Singletone.

   Aplicare practică: Crearea unui DriverManager și inițializarea unei pagini web cu ajutorul la Selenium WebDriver.

 1. Locatorele Web. Acțiuni cu driver-ul Web.
  -DOM – Document Object Model.
  -Tipuri de locatore Web.
  -Metode puse la dispoziție de interfața WebDriver.

  Aplicare practică: Instalarea extensiei SelectorHub și definirea unui scenariu de înregistrare.

 1. Șablonul de programare PageObjects și PageFactory.
  -Conceptul pageObjects.
  -Inițializarea elementelor web cu metoda initElements().
  -Consolidarea principiului de abstractizare și moștenire în cadrul ATF.

   Aplicare practică: Dezvoltarea unei structuri de tipul pageObjects și ajustarea scenariului creat anterior după cele mai bune practici.

 1. Junit. Assertions.
  -Biblioteca Junit 4 vs Junit 5.
  -Crearea testelor cu ajutorul adnotărilor Junit (@Test).
  -Adnotările de optimizare Junit (@DisplayName, @BeforeAll, @BeforeEach, @AfterEach, @AfterAll).
  -Validarea cu ajutorul metodelor statice din clasa Assertions (Junit Jupiter).

  Aplicare practică: Definirea unei serii de teste automatizate Junit, folosind structra ATF existentă.

 1. Abordarea BDD. Limbajul Gerkin. Configurarea Cucumber.
  -BDD – Behavior Driven Development.
  -Esența și Avantajele utilizării abordării BDD.
  -Limbajul Gerkin (Feature, Scenario, Given, When, Then).
  -Instrumentul Cucumber.

  Aplicare practică: Instalarea și Configurarea Cucumber în cadrul ATF-ului, dezvoltarea unui scenariu simplu.

 1. Crearea pașilor parametrizați și generici în Cucumber.
  -Transmiterea datelor prin intermediul pașilor cucumber.
  -Abordarea DDT – Data Driven Testing.
  -Scenario Outline. Examples. Background.

  Aplicarea practică: Definirea unor scenarii de testare mixte, de o complexitate mai sporită.

 1. Citirea fișierelor de Configurare. Utilizarea Reflecției în Java.
  -Extragerea valorilor de configurare în mediul extern și citirea lor.
  -Utilizarea reflecției pentru crearea pașilor generici.
  -Implementarea unui ConfigReader Manager.

   Aplicare practică: Îmbunătățirea soluției existente de ATF.

 1. Tipuri de așteptări în Selenium. Logarea Acțiunilor. Generarea Rapoartelor.
  -Așteptare implicită vs explicită.
  -Crearea unui Manager de așteptare explicită cu metode statice.
  -Implimentarea Log4J în Java.
  -Crearea și prezentarea rezultatelor de testare.

 Aplicare practică: Îmbunătățirea soluției ATF prin funcționalități adiționale.

 1. Introducere în WEB.
  -Front End vs Back End.
  -Comunicarea Client – Server.
  -Protocolul HTTP de comunicare în internet.
  -Componentele unei solicitări HTTP.
  -Metodele HTTP (Get, Post, Put, Patch, Delete).
  -Clasele de răspuns HTTP.
  -API – Endpoints. 

    Instrument: Swagger – PetStore.

 1. Utilizarea și Testarea API cu Postman.
  -Introducere în Postman.
  -Colecții Postman.
  -Mediu (environment) Postman.
  -Crearea și întreținerea de solicitări Postman.
  -Variabile globale, de colecție și de mediu.
  -Secțiunea Pre-request și Test.
  -Generarea datelor radomn și stocare lor.
  -Rularea testelor Postman.
  -Utilizarea panelului Dev Tools pentru analiza unui web site.

Deși cursul prevede un modul de învățare a elementelor esențiale ale limbajului de programare Java (care sunt utilizate în elaborarea practică a conceptelor de testare automatizată), cunoașterea acestora la nivel introductiv va constitui un avantaj, care îți va facilitate parcurgerea subiectelor. La fel, dacă ai trecut un curs de Manual Quality Assurance sau deja lucrezi ca manual tester, atunci acest program e perfect pentru a avansa pe plan profesional prin reducerea operațiunilor manuale executate în cadrul activității zilnice.

La finalul cursului participanții vor:

 • Avea un portofoliu GitHub cu cel puțin un proiect destinat testării automatizate.
 • Cunoaște și deosebi cele mai importante instrumente necesare testării automatizate.
 • Putea evalua și identifica soluții pentru automatizarea procedurilor manuale de testare a unui produs software.
 • Deosebi testarea API de cea a interfeței utilizatorului, precum și elabora soluții de automatizare pentru fiecare dintre acestea.
 • Deține un set de scripturi de testare a performanței unui sistem software, dezvoltate cu ajutorul instrumentului Jmeter.
 • Poseda cunoștințele teoretice și abilitățile practice pentru a putea aplica în cadrul unui stagiu de practică sau loc de muncă.
 • QA Automation Manager la Software Mind
 • ISTQB Certified Tester
 • Professional SCRUM Master
 • 6+ ani de experiență în domeniu

Start: 28 august

Nivel: Mediu

Ore: 65

Luni, Miercuri și Vineri 18:30-20:30

Achitare în 2 rate

Preț: 7500 MDL

Locație: Online, Zoom

Limba de instruire: Română 

Începe o carieră în domeniul testării automatizate

Aici poți găsi Nota informativă de plată, Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate.