UTeach 2021: Tekwill lansează o rundă nouă a concursului de granturi pentru profesori universitari

Obiective eligibile în cadrul programului vor reflecta:

 • dezvoltarea și implementarea curriculelor modernizate, inspirate din realitățile și necesitățile stringente ale industriei IT;
 • dezvoltarea și implementarea programelor și proiectelor extracurriculare dedicate creșterii șanselor de angajare a studenților;
 • realizarea activităților de promovare a carierei IT;
 • dezvoltarea și realizarea programelor și proiectelor care încurajează performanța în alte domenii prin utilizarea instrumentelor IT;
 • dezvoltarea și pilotarea conținuturilor sau instrumentelor digitale în procesul de studii;
 • dezvoltarea și pilotarea programelor IT, menite să susțină pregătirea/ instruirea continuă a cadrelor didactice din orice domeniu;
 • dezvoltarea și implementarea proiectelor educaționale, de cercetare în parteneriat cu sectorul privat ș.a.
 • dezvoltarea și susținerea cluburilor studenților, inspirați de tehnologii și inovații;
 • asigurarea sustenabilității a proiectelor, programelor, inițiativelor dezvoltate și pilotate.

Perioada de implementare a proiectelor: 5 iunie – 31 decembrie 2021.

Pentru a pune în valoare abilitățile practice ale profesorilor universitari în cadrul rundei ”UTeach”, vor fi selectați 10-15 candidați motivați și dedicați, cărora li se va oferi asistență tehnică (servicii de consultanță, vizite, calculator, imprimantă, echipament, instrumente online, etc.) în valoare de 500-2000 USD pentru implementarea conceptului propus.

 Dosarele participanților vor include:

 1. CV solicitantului (2-3 pag);
 2. O scrisoare de motivare (1-2 pag);
 3. Conceptul programului/proiectului/activității propuse (max 5-7 pag) – Descarcă Formularul;
 4. O scrisoare de recomandare din partea universității (rectorat sau decanat).

Candidați eligibili:

 • cetățeni şi rezidenți ai Republicii Moldova;
 • absolvenți ai instituțiilor universitare din Republicii Moldova, cu titlu de Masterat și/sau Doctorat, la specialitățile din domeniul informaticii şi/sau alte specialități conexe;
 • angajați în calitate de lectori, profesori în cadrul instituțiilor de învățământ superior.

Criterii de selecție a proiectelor:

 • noutatea și originalitatea proiectului;
 • relevanța proiectului propus;
 • corelarea între obiective, activități și asistență tehnică solicitată;
 • numărul beneficiarilor ai proiectului;
 • buget justificat;
 • sustenabilitatea intervenției;
 • contribuția partenerilor atrași;
 • experiența în implementarea proiectelor.

Punctajul acumulat de dosare se va repartiza după cum urmează: 50% – Comitetului de validare, 50% – evaluarea din partea sectorului privat.

Dosarele complete în forma electronică, sunt așteptate pe adresa ioriol@ict.md, în copie cdamaschin@ict.md până luni, 24 mai 2021, 18:00. Candidații sunt rugați să indice referința ”UTeach-2021” în subiectul mesajului. Perioada de selecție a dosarelor: 25 mai – 4 iunie 2021.

Întrebările privind condițiile programului pot fi adresate doar în formă scrisă, până la data de 18 mai, la adresa ioriol@ict.md.

Programul este realizat cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Guvernului Suediei în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Centrului de Excelență în Domeniul TIC Tekwill”.

Recommended Posts