Skip to content
Punct și de la capăt! Învățământul universitar la specialitățile TIC va trece printr-un amplu proces de modernizare

Asigurarea sectorului TIC cu specialiști calificați prin pregătirea și dezvoltarea forței de muncă continuă să fie una dintre prioritățile Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC). Pentru a cunoaște cât de pregătite sunt universitățile din țară și care este starea actuală a resurselor educaționale prin prisma specialităților IT, programelor dedicate, proiectelor tech, activităților și laboratoarelor de cercetare, a fost efectuat „Studiul de fezabilitate a modernizării învățământului universitar în domeniul TIC din Republica Moldova”. În cadrul unui eveniment dedicat, informațiile colectate au fost prezentate publicului larg, iar cele mai bune idei urmează a fi implementate în anul de studii care urmează. Documentul a fost elaborat în cadrul proiectului TEKWILL, implementat de Asociația Naționala a Companiilor TIC (ATIC), cu susținerea financiară a partenerilor externi de dezvoltare – USAID și Suedia.

Rectori, decani, șefi de catedre, profesori universitari și reprezentanți ai sectorului privat din domeniul IT au participat la eveniment, oferind recomandări pentru inițiativele de dezvoltare a curriculumului universitar și modalităților de susținere a domeniului de cercetare. De asemenea, în cadrul discuțiilor, s-a pus accent și pe strategiile pe care instituțiile de învățământ le pot dezvolta și implementa pentru a trece cu succes prin procesul de transformare digitală.

Irina Oriol, coordonatoare adjunctă, proiectul Tekwill:
„Ne-am propus să discutăm strategii, viziuni și inițiative noi pentru modernizarea studiilor universitare în domeniul tehnologiilor informaționale, astfel încât tinerii să aibă oportunitatea de a alege ce să studieze și să obțină experiențe noi. Pentru a realiza cele propuse, vrem să oferim posibilitatea specialiștilor din domeniul privat și profesorilor universitari să exploreze tendințele de dezvoltare a industriei IT la nivel național și internațional, să se expună și să vină cu expertiză, pentru a contribui la adaptarea și modernizarea laboratoarelor digitale din universități, în conformitate cu cerințele de piață.”

Potrivit documentului, principalele provocări în digitalizarea și modernizarea programei universitare sunt:

  • Dezvoltarea universităților care asigură o predare și practică avansată sau care realizează proiecte de cercetare și dezvoltare de produse rămâne în urma necesităților economiei țării și ale sectorului TIC;
  • Cele mai importante laboratoare de microelectronică din Moldova au invenții și brevete, cercetătorii universitari au sute de publicații în reviste naționale și internaționale, dar în ultimii cinci ani nu există exemple de comercializare a invențiilor produse în țară;
  • O bună parte din profesorii care predau specialități IT nu au suficientă experiență de interacțiune cu tehnologiile în lumea reală;
  • Lipsa de resurse financiare care să susțină activitățile de cercetare și dezvoltare a universităților și a laboratoarelor universitare;
  • Companiile TIC orientate către piața locală au nevoie de specialiști care cunosc programele precum: 1C, Bitix24, Terrasoft, MS Dynamics365, iar universitățile nu oferă acest tip de formare educațională avansată;
  • Decalajul între nevoile companiilor TIC și ale economiei naționale din țară și activitățile și proiectele de cercetare și dezvoltare derulate în universități.

Participanții au analizat recomandări și diverse propuneri de îmbunătățire și adaptare a curriculumului universitar. Printre acestea se numără: implementarea soluțiilor harware și software în laboratoarele universitare, care vor încuraja activitățile de cercetare și dezvoltare de tehnologii atât în rândul studenților, cât și a profesorilor. De asemenea, mai multe inițiative adiționale programului de studiu vor putea completa curriculumul universitar pentru a le dezvolta specialiștilor de mâine abilități soft precum: antreprenoriat, creativitate, abilitatea de soluționare a problemelor. Iar pentru a fi eficiente pe termen lung, laboratoarele de cercetare și dezvoltare din universități ar trebui să devină un teren de dezvoltare a produselor pentru mai multe startupuri.

Anexe:

More
STORIES

Shopping cart0
There are no products in the cart!
0