Skip to content
Opt profesori dedicați vor dezvolta instruiri de calitate în universitățile din țară, în cadrul proiectului UTeach, ediția 2021

Inițiativa „UTeach-2021” este parte componentă a proiectului „Tekwill Ambassadors Program” și se adresează cadrelor universitare care predau specialități TIC, și are drept scop diversificarea educației în domeniul TIC și ajustarea ei la cerințele actuale ale industriei, la nivel național și internațional. Programul oferă oportunități de dezvoltare și resursele necesare pentru toți cei interesați să atingă performanță în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicaților (TIC). Este realizat cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și a Suediei în cadrul proiectului „Dezvoltarea Centrului de Excelență în Domeniul TIC Tekwill”, implementat de Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC.

În cadrul celei de-a III-a ediții „UTeach-2021”, lansată în mai 2021, au fost selectați opt profesori din țară, care predau specialitățile TIC la Universitatea Tehnică din Moldova și Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, care vor dezvolta initiative inovatoare

Lectorii au avut posbilitatea de a propune programe inedite de instruire, abordări inovatoare de predare, proiecte extracurriculare și inițiative capabile să modernizeze calitatea instruirii universitare în domeniul TIC și industrii conexe.

Astfel, in perioada iunie-decembrie 2021, profesorii universitari vor beneficia de toate instrumentele necesare, care includ: asistență tehnică, servicii de consultanță pentru a pune în aplicare ideile inovatoare de educație.

Rezultatul scontat va oferi o evaluare a calității instruirii universitare în domeniul tehnologiilor informaționale, va arăta adevăratul lor potential, astfel încât tinerii să selecteze acea universitate din țară, care le-ar putea oferi oportunități similare celor de peste hotare.

Ediția „UTeach a Programului Tekwill Ambassadors” este menită să sprijine dezvoltarea sistemului educațional universitar, cu răspunsuri directe la cerințele pieții forței de muncă, de creștere a unei generații dotate cu abilități și competențe necesare pentru profesiile viitorului.

Inițiativele celor 8 lectori universitari selectați în cea de-a III-a ediție „UTeach-2021”:

— „Remote Laboratory” – un labortor virtual pentru predarea la distanță a disciplinelor

     inginerești (Victor Ababii, UTM);

— Modernizarea curriculei unității de curs „Sisteme de gestiune a bazelor de date”  

     (Svetlana Bîrlea, USCH);

— Abordarea digitală în cadrul activității didactice mixte (2 componente) (Vitalie Maftei

     și Gheorghe Ceban, UTM);

— Tehnologia informației în educație (Svetlana Cojocaru, UTM);

— Curs de instruire „Colecții digitale 2D/3D” (Elena Florea-Burduja, UTM);

— Circle Student Club (Dumitru Moraru, UTM);

— Platformă de colaborare cu mediul industrial în procesul de predare a disciplinelor

    din domeniul roboticii (Viorica Sudacevschi, UTM).

Consultați și activitățile anterioare din 2018 și 2020

Din edițiile anterioare aflați că până în prezent 23 de cadre didactice de la instituțiile de învățământ superior din țară au beneficiat de susținere în implementarea ideilor inovatoare de modificare a curriculei TIC. Datorită proiectului, o profesoară de la Universitatea de Stat din Comrat, a dezvoltat un curs de E-Teaching pentru profesori, care a fost plasat inclusiv pe platforma internațională Udemy.

Inițiativele de susținere a profesorilor din Republica Moldova continuă să revigoreze calitatea instruirii universitare în domeniul tehnologiilor informaționale. Totodată, prin intermediul programului „UTeach” s-a reușit îmbunătățirea bazei materiale tehnice a universităților, prin oferirea diferitor echipamente pentru organizarea lecțiilor, dar și pentru proiecte din domeniul IT, dezvoltate de către studenți, sub ghidarea mentorilor pe tot parcursul implemenatării lor

More
STORIES

Shopping Cart
There are no products in the cart!
0