Skip to content
Leave no one behind. Svetlana Andrieș explică ce face UN Women pentru a reduce diferențele gender în IT

O societate primitoare și incluzivă este idealul pentru care muncește UN Women. Despre succesele pe care le-a înregistrat organizația s-a vorbit în cadrul evenimentului online „Diversitate, egalitate și incluziune în comunitatea IT”. Reprezentanta UN Women, Svetlana Andrieș, a venit cu un șir de recomandări pentru promovarea incluziunii.

 Svetlana Andrieș este specialistă pe programe la UN Women Moldova. Proiectele organizate de UN Women sunt orientate nu doar spre combaterea discriminării de gen. Organizația promovează diversitatea și incluziunea persoanelor cu dizabilități, persoanelor din  minoritățile etnice sau sexuale.

Fiind o organizație internațională, avem mandatul de a contribui la egalitatea de gen în Republica Moldova la toate nivelurile. Pornind de la inegalitățile cu care se confruntă femeile în reprezentarea politică, plățile salariale sau în sectorul IT, întreprindem un șir de măsuri la nivel de țară.

În cadrul unui studiu elaborat anul trecut în parteneriat cu organizația TEKEDU – creatoarea programului „Girls go IT”- am identificat anumite bariere și oportunități pe care le întâlnesc fetele și femeile care îmbrățișează profesiile STEM. Conform acestui studiu, doar 3,6% dintre fete își doresc să facă studii superioare sau să urmeze o carieră în domeniul IT

Femeile reprezintă doar 31% din persoanele angajate în sectorul IT, iar acestea riscă să fi plătite mai puțin decât colegii lor bărbați atunci când vor să se angajeze în acest domeniu. Statistica oficială arată că în Republica Moldova femeile din sectorul IT primesc un salariu mai mic cu 32%

Unele dintre barierele pe care le întâlnesc femeile atunci când aleg o carieră STEM sau IT sunt necunoașterea limbii engleze, integrarea dificilă într-un colectiv bărbătesc sau teama de eșec. Unele absolvente au menționat că nu sunt încurajate de profesori și părinți atunci când vor să urmeze o carieră în IT.

Unii factori care ar contribui la diminuarea inegalității în acest sector sunt remunerarea financiară mai atractivă și posibilitatea de a lucra de la distanță. Un alt factor important este și faptul că facultățile de inginerie deseori oferă burse persoanelor care vin dintr-un mediu defavorizat sau din grupuri vulnerabile. UN Women, la fel ca ONU, lucrează pe principiul „Leave no one behind” (Nu lăsăm pe nimeni în urmă), promovând diversitatea și incluziunea persoanelor din grupuri dezavantajate. În acest sens, vorbim despre intersecționalitate. Aceasta contribuie la diminuarea discriminării prin crearea unei identități complexe, care include vârsta, sexul, religia, orientarea sexuală, contextul social, economic, educațional. 

Proiectele UN Women sunt orientate către persoanele din grupuri dezavantajate care se confruntă cu discriminarea – fetele și femeile de etnie romă, persoanele cu dizabilități, mamele solitare sau cu mulți copii. 

Vorbind despre proiectele pe care le-am realizat în Republica Moldova, în afară de cele din domeniul STEM și IT, în parteneriat cu ATIC și alte organizații neguvernamentale, acestea sunt dedicate activismului civic și participării politice. Pe lângă proiecte mari, precum Academia de Liderism pentru femeile din întreaga țară, care își doresc să participe activ la viața economică socială și politică, creăm și programe pentru femei de etnie romă sau femei cu dizabilități. Atunci când creăm un anumit program, suntem flexibili și adaptivi, alocând resurse suplimentare atât umane, cât și financiare. 

Am creat un ghid pentru organizarea evenimentelor în scopul incluziunii persoanelor cu dizabilități și a femeilor rome. Ne-am dat seama că mai multe organizații nu au experiență de lucru cu femeile rome, nu cunosc specificul culturii și nu știu la ce ar trebui să acorde atenție atunci când organizează un eveniment. Ghidul creat de noi explică pas cu pas care sunt elementele, costurile și nu doar. Atunci când am elaborat ghidul, am luat în calcul și specificul cultural. De exemplu, pentru fetele rome este important să fie însoțite atunci pleacă în afara localității lor, iar asta implică costuri. De asemenea, multe dintre persoanele cu dizabilități au nevoie de însoțitori. Încercăm să oferim oportunități egale tuturor, indiferent de abilitățile sau dizabilitățile pe care le au. În acest sens, organizăm evenimente doar în locuri accesibile, Tekwill fiind una dintre ele. Livrăm mesajele inclusiv în limbajul semnelor sau alfabetul Braille. 

Rezultatele mari pot fi atinse doar atunci când se fac schimbări mari la nivelul legislației atât naționale, cât și locale. În contextul pandemiei, prin intermediul unui  parteneriat cu ODIMM, am contribuit la recuperarea economică a persoanelor din grupuri vulnerabile, persoane în etate care au rămas fără sprijin și persoane care au rămas fără un loc de muncă. Este important ca atunci când creăm proiecte, locuri de muncă sau instruiri să luăm în calcul necesitățile tuturor persoanelor.

„Diversitate, Echitate și Incluziune în comunitatea IT” este organizat de Startup Moldova cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Suediei în cadrul Proiectului „Tekwill” implementat de ATIC, în parteneriat cu Izarra Community și Tech Women Moldova

Text realizat de moldova.org.

More
STORIES

Shopping Cart
There are no products in the cart!
0