Skip to content
IMPACTUL SOCIO-ECONOMIC AL PANDEMIEI COVID-19 ASUPRA IMM-URILOR. EXPERȚII RECOMANDĂ SUSȚINEREA AFACERILOR PRIN INVESTIȚII ÎN INOVAREA ȘI DIGITALIZAREA LOR.

Introducerea inovațiilor și digitalizarea afacerilor este una dintre soluțiile care pot ajuta IMM-urile să-și continue activitatea și să progreseze și pe timp de criză. Acestea au fost afectate negativ de pandemie în proporție de 88% pe fundalul scăderii cererii de produse și servicii, restricții legale cu privire la unele tipuri de activități, scăderea productivității angajaților. Este concluzia unui studiu dezvoltat cu suportul PNUD Moldova despre impactul socio-economic al pandemiei de COVID-19 asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Rezultatele acestuia au fost prezentate în cadrul unei video-conferințe, la care au fost invitați reprezentanți ai guvernului și ai instituțiilor publice, asociații de business, parteneri de dezvoltare etc. Evenimentul a inclus cinci sesiuni tematice, la care s-au discutat diverse subiecte privind problemele actuale ale mediului de afaceri, măsurile întreprinse de autorități, propunerile sectorului privat și a partenerilor de dezvoltare etc.

Dima Al-Khatib, reprezentanta rezidentă a PNUD Moldova: „Am elaborat un raport privind impactul socio-economic al pandemiei COVID-19 asupra grupurilor vulnerabile și a sectoarelor economice din Republica Moldova și am venit cu unele recomandări de politici. Sperăm că, urmare a evenimentului de astăzi să consolidăm dialogul între partenerii și părțile interesate cu privire la sprijinirea IMM-urilor în perioada pandemică și post-pandemică, să identificăm lacunele din programele și politicile publice și să venim cu inițiative suplimentare de susținere a întreprinderilor”.

Panelul de discuții dedicat „Digitalizării și Inovării” a fost moderat de către Ana Chirița, directoare Proiecte Strategice ATIC/coordonatoarea Proiectului TEKWILL, la care au participat reprezentanți ai mediului de afaceri, guvern și donatori. Participanții au reiterat rolul important al tehnologiilor informaționale în dezvoltarea IMM-urilor. În concluziile au evidențiat următoarele constatări:

 • Eforturile comune accelerate ale guvernului și sectorului privat sunt necesare pentru a sprijini digitalizarea și inovarea sectorului public și privat;
 • Foaia de parcurs pentru digitalizarea companiilor este un instrument important, însă ladezvoltarea sa e nevoie de mai mult sprijin din partea partenerilor de dezvoltare și a comunității de afaceri;
 • Digitalizarea este un proces inevitabil (fie în condiții de pandemie sau nu);
 • Reinventarea sectorului public este crucială (chiar dacă presupune costuri suplimentare, riscuri și incertitudini) pentru a atrage investiții suplimentare;
 • Sunt necesare noi stimulente pentru întreprinderi și sectorul public pentru a accelera tranziția digitală și trebuie să fie create posibilități relevante pentru IMM-uri de a beneficia de oportunitățile emergente, inclusiv în domeniile inovației și digitalizării;
 • Sunt necesare noi cadre de reglementare și legislative moderne. Deși au fost înregistrate unele progrese în acest sens, ritmul este lent;
 • Este necesară creșterea nivelului de alfabetizare digitală a sectorului privat și sunt necesare mai multe instrumente noi pentru a sprijini companiile care intră online;
 • Incluziunea socială și economică este o provocare – nu toate întreprinderile sunt pregătite pentru adoptarea noile instrumente; chiar dacă Foaia de parcurs este pe deplin implementată, multe companii riscă să nu fie incluse sau să beneficieze de aceasta;
 • Este esențială asigurarea șanselor egale pentru femei, inclusiv prin crearea programelor dedicate. Și asta pentru că femeile reprezintă cele mai afectate sectoare de pandemie precum: Industria Ușoară, Turismul, HoReCa.
  Consiliul Economic i-a invitat pe toți participanții la eveniment să participe la implementarea foii de parcurs pentru digitalizare și să susțină modernizarea guvernului și a instituțiilor publice.

Ana Chirița, Director proiecte strategice ATIC, Directoarea proiectului TEKWILL: „În noua realitate, cauzată de pandemia COVID-19, acum, mai mult ca niciodată, inovațiile IT sunt o necesitate absolută, atât pentru a depăși provocările actuale, cât și pentru combaterea crizei economice. Încurajăm și colaborarea intersectorială și susținem gândirea inovatoare, care ne vor permite crearea serviciilor și produselor digitale utile IMM-urilor. În acest fel, tehnologiile informaționale vor deveni un catalizator important al stabilizării pe durata crizei și după, întrucât soluțiile noi vor răspunde necesităților de dezvoltare ale sectoarelor economiei naționale.”

În cadrul panelului, a fost prezentată șiseria de programe în derulare, care facilitează digitalizarea țării noastre. Vorbim despre proiecte desfășurate cu suportul partenerilor de dezvoltare USAID și Suedia pentru a sprijini sectoarele tradiționale ale economiei – „Tekwill”, „Startup Moldova Digital Upgrade”, „Startup Moldova Digital Impact”, „Susținerea inițiativelor private pentru crearea și promovarea soluțiilor digitale și a comerțului online”, „Startup Academy”, dar și programe regionale de susținere a inovației și digitalizării, așa cum esteStartup City Cahul(finanțat de EU și Suedia).

More
STORIES

Shopping Cart
There are no products in the cart!
0