Prima platformă de învățare, lansată pentru studenții și cadrele didactice din învățământul profesional tehnic

       Impactul COVID-19 asupra mediului educațional, dar și cerințele actuale ale pieței muncii au determinat necesitatea de adaptare a Învățământului Profesional Tehnic (ÎPT) la mediul online. În acest context, TEKWILL lansează un proiect de digitalizare a ÎPT, cu scopul de a spori calitatea procesului de pregătire a specialiștilor înalt calificați, în vederea integrării rapide și eficiente a absolvenților pe piața muncii. Inițiativa este implementată cu suportul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Rezultatul principalul al proiectului este dezvoltarea unei platforme educaționale funcționale de e-învățare pentru cadrele didactice și studenții din învățământul profesional tehnic din țară, fiind o continuitate a proiectului „Reforma Structurală în Învățământul Profesional Tehnic”, implementat în perioada 2015-2018.

Oana Vodiță, manageră de proiect „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”, GIZ:
"Transformarea digitală a educației, accelerată de pandemia COVID-19, a accentuat necesitatea digitalizării programelor de formare și aplicarea platformelor moderne de studiu în învățământul profesional tehnic, în special cel dual. Procesul educațional modern și competențele digitale în ÎPT reprezintă elemente-cheie ale transformării acestuia în Moldova și motivării tinerilor de a obține o profesie competitivă pe piața muncii."

Platforma va conține cursuri online teoretice și practice, dedicate diverselor specializări inginerești, dar și instrumente de evaluare a cunoștințelor și aptitudinilor obținute. Astfel, vor fi elaborate materiale digitale și lecții video pentru șapte module / discipline predate în cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic, precum și în companiile partenere.

În cadrul proiectului sunt implicate 10 instituții de învățământ profesional tehnic atât din Chișinău, cât și din alte regiuni ale țării. Peste 180 de cadre didactice care activează în aceste instituții, inclusiv maiștri-instructori la agentul economic, vor beneficia de instruire pentru dezvoltarea competențelor educaționale digitale. Iar peste 800 de studenți vor avea acces la conținutul cursurilor, pentru aceasta având nevoie de doar un dispozitiv cu conexiune la internet.

Valoarea unei platforme de e-învățare constă în integrarea tuturor elementelor mediului educațional, aceasta devenind spațiul perfect pentru interacțiunile profesor-student și student-student, găzduirea conținutului digital interactiv, discuții, proiecte comune, evaluarea competențelor noi dobândite etc. Proiectul va oferi posibilitate tinerilor să obțină competențele profesionale necesare pentru a obține posturi de muncă atractive și  bine remunerate aici, în țară.

Despre TEKWILL
Tekwill a fost creat în anul 2017 ca Centru de Excelență al sectorului ICT din Moldova, având drept scop principal alinierea domeniului la cerințele secolului 21. Pentru a continua să contribuie la creșterea competitivității industriei IT și a altor sectoare strategice ale economiei, centrul și-a extins domeniile actuale de activitate, devenind în 2019 un proiect complex la nivel național. Obiectivul de bază a Proiectului „Tekwill”, în calitatea sa de platformă dedicată progresului sectorului IT, este de a asigura un impact major asupra dezvoltării economice a țării prin îmbunătățirea capacităților antreprenoriale și educaționale ale membrilor societății, dar și a potențialului de cercetare și dezvoltare al instituțiilor de învățământ superior, în conformitate cu cererea de pe piața IT.