Moldova ICT Summit – A Decade of Supporting the ICT Industry in Moldova

        Moldova ICT Summit is the most important annual event dedicated to the information technology industry, and during the 10 editions, it brought together professionals in the field, representatives of academia, business, but also international specialists in the IT industry. The dialogue platform provided an opportunity for more than 9,000 participants to better understand the key role of digitization and transformation, new trends in the field, but also the possibilities that the industry can generate to provide solutions to society as a whole.

550 speakers took the stage of Moldova ICT Summit, during the 170 sessions and discussions dedicated to the ICT sector and the digital transformation of the country. Discussions also focused on the future of the digital domain for government, business and academia.

More than 100 national and international partners supported the big event, in order to identify directions and strategies to increase the country’s technological potential, competitiveness, but also to implement the latest global trends in the field.

Over the years, topics related to the strategic development of various sectors through ICT have been addressed; initiatives have been launched on tools to increase the efficiency of government institutions in public services, providing a dialogue platform for interaction and partnerships for all actors interested in this field.

Moldova ICT Summit is also an event of interest for digitalization officials in the country, who participated in all editions and reiterated the development priorities of the IT sector, presenting initiatives and programs to promote the field, including the development of related sectors.

Moldova ICT Summit is an additional confirmation that the consolidation of the ICT industry and the attraction of investments in the field are among the top priorities of the country’s development on the national agenda of the authorities, and every year, this large event brought a complex agenda to the general public, valuable guests, important topics for presentations and discussions, but also plans for the future.

The tenth edition of the “Moldova ICT Summit: The Future of Digital” was organized by the National Association of ICT Companies, in partnership with the Invest Moldova Agency, GIZ Moldova, with the support of the “Tekwill” Project funded by United States Agency for International Development (USAID) and Sweden and with the support of the European Union and private partners.

Organizers: National Association of ICT Companies (ATIC), Tekwill, German Agency for International Cooperation (GIZ)

Government partners: Invest Moldova Agency

Development partners: United States Agency for International Development (USAID), Sweden

International partners: Digital Europe, Euro ISPA, WITSA

Sponsors: Orange, Moldcell, DAAC System Integrator

Moldova ICT Summit – un deceniu de susținere a industriei TIC din Moldova

Moldova ICT Summit este cel mai important eveniment anual dedicat industriei tehnologiilor informaționale, iar pe parcursul a 10 ediții a adunat pe aceeași scenă profesioniști în domeniu, reprezentanți ai mediului academic, de afaceri, dar și specialiști internaționali din industria IT. Platforma de dialog a oferit oportunitatea pentru mai mult de 9000 de participanți să cunoască mai bine rolul esențial al digitalizării și transformărilor, noile tendințe în domeniu, dar și posibilitățile pe care le poate genera industria, pentru a furniza soluții întregii societăți.

550 de speakeri au urcat pe scena edițiilor Moldova ICT Summit, în cadrul celor 170 de sesiuni și discuții dedicate sectorului TIC și transformării digitale a țării. Discuțiile au vizat și viitorul domeniului digital pentru Guvern, mediul de afaceri și cel academic.

Peste 100 de parteneri naționali și internaționali au susținut marele eveniment, cu scopul de a identifica direcții și strategii de creștere a potențialul tehnologic al țării, a competitivității, dar și pentru a pune în aplicare tendințele globale de ultimă generație din domeniu.

Pe parcursul anilor, au fost abordate subiecte ce țin de dezvoltarea strategică a diferitor sectoare prin intermediul TIC, au fost lansate inițiative care se referă la instrumente de creștere a eficienței instituțiilor guvernamentale în serviciile publice, oferind o platformă de dialog pentru interacțiune și parteneriate tuturor actorilor interesați de acest domeniu.

Moldova ICT Summit este un eveniment de interes și pentru oficialii responsabili de digitalizare din țară, care au participat la toate edițiile și au reiterat prioritățile de dezvoltare a sectorului IT, prezentând inițiative și programe de ascensiune a domeniului, inclusiv din perspectiva dezvoltării sectoarelor conexe. 

Moldova ICT Summit reprezintă o confirmare în plus că consolidarea industriei TIC și atragerea investițiilor în domeniu se află în topul priorităților de dezvoltare a țării pe agenda națională a autorităților, iar în fiecare an, acest eveniment de amploare a adus în fața publicului larg o agendă complexă, invitați de valoare, teme importante pentru prezentări și discuții, dar și planuri de viitor. 

Cea de-a zecea ediție a „Moldova ICT Summit: The Future of Digital” a fost organizată de către Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, în parteneriat cu Agenția de Investiții din Moldova, GIZ Moldova, cu susținerea Proiectului „Tekwill” finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Suedia și cu sprijinul Uniunii Europene și a partenerilor privați.

Organizatori: Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), Tekwill, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) 

Parteneri guvernamentali: Agenția de Investiții din Moldova 

Parteneri de dezvoltare: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Suedia 

Parteneri internaționali: Digital Europe, Euro ISPA, WITSA 

Sponsori: Orange, Moldcell, DAAC System Integrator

Proiecte de dezvoltare a sectorului TIC pe agenda „Moldova ICT Summit: The Future of Digital”

Sectorul IT este în topul priorităților naționale. Mai multe inițiative de digitalizare și dezvoltare a domeniului TIC, precum și a sectoarelor conexe, au fost prezentate la cea de-a zecea ediție a „Moldova ICT Summit: The Future of Digital”. Oficialii guvernamentali prezenți la eveniment au reiterat angajamentul ferm de a implementa ample acțiuni de transformare digitală, în parteneriat cu sectorul privat, care să permită alinierea la necesitățile cetățenilor, mediului de afaceri și să fie corelate cu tendințele globale din domeniu. Totodată, propunerile înaintate de sectorul privat, care vizează principalele constrângeri și acțiunile pentru consolidarea industriei, creșterea sustenabile și atragerea investițiilor, se regăsesc și în topul priorităților, pe agenda digitală națională a autorităților.

Sergiu Gaibu, Ministru al Economiei: „Inovația digitală reprezintă un factor-cheie în transformarea proceselor economice și societății în ansamblu, contribuind la reducerea decalajului și egalarea posibilităților, atât din punct de vedere social, cât și economic. În anii care urmează, ne propunem să asigurăm un mediu de afaceri transparent și deschis, să simplificăm procesele pentru rezidenții din Parcurile IT, pentru a putea lua mai ușor decizii, inclusiv la distanță, prin tehnologii digitale. Un alt scop este să alfabetizăm populația, care să poată utiliza și consuma aceste produse tehnologice. Alături de Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru, lucrăm la pachete foarte ample ale cadrului normativ, care sperăm să fie aprobate cât mai curând. Pe termen lung, vrem să dezvoltăm o amplă Strategie de Digitalizare, pentru că avem foarte multe obiective și reforme structurale care necesită implementare.”

Pentru perioada următoare, agenda Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova conține și completarea continuă a foii de parcurs pentru digitalizarea economiei și dezvoltarea comerțului electronic, care poate asigura tranziția spre Strategia Națională pentru Digitalizare. Foia de parcurs pentru digitalizare economiei a devenit un instrument valoros de identificare a constrângerilor și elaborare de propuneri pentru ameliorarea mediului de afaceri și promovarea inovației digitale de pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova.

Ion Lupan, șeful Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova: „Pentru digitalizarea proceselor dintre Guvern și business, business și consumatori, dar și pentru digitalizarea proceselor în cadrul companiilor, am dezvoltat, cu implicarea Ministerului Economiei, foaia de parcurs pentru digitalizarea economiei și comerțului electronic. Aceasta se referă la 4 compartimente majore: interacțiunea la distanță și dezvoltarea serviciilor electronice pentru business; dezvoltarea comerțului electronic și a plăților electronice; îmbunătățirea procedurilor vamale pentru exporturile online și stimularea serviciilor poștale și de curierat și atragerea platformelor internaționale de e-comerț pe teritoriul Republicii Moldova. Acesta este un instrument excelent pentru identificarea problemelor, generarea soluțiilor și promovarea rezultatelor, fiind un document viu în continuă transformare și evoluție.”

Autoritățile au anunțat și că urmează să lanseze o comunitate virtuală de afaceri din Republica Moldova – o aplicație pentru telefonul mobil, care are 4 funcționalități utile: notificarea celor mai recente schimbări regulatorii; posibilitatea de a face sondaje rapide; stabilirea raiting-ului instituțiilor de control și a celor emitente de acte permisive și raportarea abuzurilor atunci când un întreprinzător intră în contact cu un reprezentant al autorității de stat.

Totodată, reprezentanții ATIC au vorbit și despre Cartea Albă a sectorului, care prevede menționarea tuturor modificărilor și amendamentelor care ar putea să ducă la dezvoltarea continuă, la menținerea competitivității regionale, la dezvoltarea companiilor IT cu valoare adăugată în țară, dar și la menținerea capitalului uman și dezvoltarea acestuia în țară – prioritate nr.1 a dezvoltării domeniului.

Marina Bzovîi, director executiv, ATIC: „Valoarea sectorului TIC, Telecom și IT, a generat timp de o decadă 7% din PIB-ul național. „Moldova digitală în 2020” a fost un efort foarte bine punctat la momentul respectiv și a reușit să ofere o viziune de sector, de aceea cerem acum o nouă viziune pentru sectorul TIC, pentru digitalizare. Următoarea agendă pentru industria IT, cu siguranță este focusată pe viziune, vrem predictibilitate, o transformare digitală nu doar predictibilă, dar în același timp strategică, astfel încât ciclul de planificare să fie constant, sigur și vizibil pentru întreaga industrie. Agenda următoare pe transformare digitală cu siguranță ar urma să se focuseze pe sectorul ICT, care este catalizatorul tuturor sectoarelor economiei: ne referim aici la economie digitală, e-commerce, susținerea foii de parcurs pentru digitalizarea economiei și desigur că următoarele proiecte de lege care apar în acest sens.

ATIC susține dezvoltarea sectorului și acest lucru este posibil prin excluderea barierelor cu care se confruntă acest sector.”

În ultimii 11 ani, sectorul TIC din Moldova a crescut de la zero la un ecosistem dezvoltat, care poate servi drept un exemplu de succes. Un pas important în dezvoltarea domeniului au fost și programele educaționale implementate la nivel național – o condiție importantă pentru creșterea inovațiilor. Iar proiectul TEKWILL, lansat acum patru ani, a fost o platformă importantă care a venit cu know-how pentru crearea unui ecosistem favorabil startup-urilor tech, pentru implementarea unor programe de dezvoltare a excelenței în domeniul TIC, a forței de muncă și antreprenoriatului. Timp de 4 ani, proiectul TEKWILL a atras fonduri de peste 13 mln $, a desfășurat peste 865 de mii de ore de training, peste 400 de mii de oameni au beneficiat de programele sale, iar peste 43% dintre aceștia au fost fete și femei.

Ana Chirița, director Proiecte Strategice, ATIC; director al Proiectului TEKWILL: „Ce este un ecosistem IT și care sunt factorii care influențează dezvoltarea acestuia în RM? Evident, sunt acele politici guvernamentale, centrele IT sau tehnologice, platformele de inovații, sursele de finanțare, universitățile și inițiativele educaționale care ajută acest ecosistem (incubatoare, acceleratoare infrastructură etc). Chiar dacă am fost afectați de pandemie, sectorul IT a înregistrat o creștere de practic 30% anul trecut, iar astăzi, sectorul IT este cel mai competitiv sector. Progresul nu vine de la sine, progresul este ceva, care necesită a fi îmbrățișat. Atunci când vorbim de ecosistemul din Republica Moldova, putem sa menționăm mai mulți actori. Dacă vorbim de ATIC, vorbim de o serie de proiecte care determină portofoliul pe care îl livrăm, cu anumite priorități: Tekwill, YouthMakerClub, TechWomen, EU4Moldova:StrartupCityCahul. Dacă e să ne referim la Tekwill, este un proiect care a început practic 6 ani în urmă și este finanțat din sursele USAID și a Suediei. Ceea ce ne-am propus noi, este să fim cât mai naționali. Am început cu ceva foarte mic, am început cu orașul Chișinău și putem spune că, astăzi, suntem cu programe virtuale, în pofida pandemiei, la Bălți, Comrat și Cahul. Mai nou, suntem și la Tiraspol, pentru că credem că putem să identificăm și potențialul acelor regiuni.”

Cea de-a zecea ediție a „Moldova ICT Summit: The Future of Digital” este organizată de către Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC în parteneriat cu Agenția de Investiții din Moldova, GIZ Moldova, cu susținerea Proiectului „Tekwill” finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Suedia și cu sprijinul Uniunii Europene și a partenerilor privați.

Organizatori: Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), Tekwill, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Parteneri guvernamentali: Agenția de Investiții din Moldova Parteneri de dezvoltare: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Suedia Parteneri internaționali: Digital Europe, Euro ISPA, WITSA Sponsori: Orange, Moldcell, DAAC System Integrator

„Moldova ICT Summit 2021: The Future of Digital”. Cea de-a zecea ediție a forumului a accentuat noile direcții de dezvoltare a sectorului IT

Domeniul TIC rămâne a fi unul prioritar pentru sectorul guvernamental. Iar adoptarea continuă a inovației tehnologice și a instrumentelor TIC, dar și integrarea acestora în domeniile strategice rămân a fi unele dintre principalele soluții pentru dezvoltarea țării.

„Moldova ICT Summit 2021:The Future of Digital” a accentuat noile direcții și strategii pentru transformarea digitală a mai multor domenii critice pentru Republica Moldova, prin aplicarea tendințelor globale, stimularea inovației digitale și atragere investițiilor.

Evenimentul a punctat modul în care Guvernul și sectorul privat pot să își unească forțele pentru ca transformarea digitală să exercite un rol esențial în restabilirea economiei, dezvoltarea culturii digitale și stimularea schimbărilor pozitive. În deschiderea evenimentului au participat liderii industriei TIC, reprezentanți ai guvernului, membri ai mediului academic, partenerii de dezvoltare, investitori, experți din țară și de peste hotare.

Iurie Țurcanu, viceprim-ministru pentru digitalizare al Republicii Moldovei: „Domeniul TIC este unul prioritar pentru sectorul guvernamental și i se va acorda o atenție sporită în următorii ani. Agenda digitală națională conține acțiuni importante de transformare digitală a sectoarelor strategice ale economiei naționale, dar și a societății. Vom îmbunătăți interacțiunea statului cu cetățenii prin servicii publice modernizate și prin procese administrative simplificate. Vrem servicii publice mai prietenoase, disponibile atât cetățenilor din țară, cât și moldovenilor din diasporă. Pentru sporirea accesibilității serviciilor electronice vom introduce noi instrumente de identitate electronică, care vor putea fi obținute de la distanță și vom lucra la recunoașterea reciprocă a certificatelor digitale. Vom susține mediul de afaceri prin implementarea de soluții digitale pentru business și prin instituirea unui cadru favorabil pentru antreprenori, adaptat la progresul tehnologic.”

 

Jānis Mažeiks, șeful Delegației Uniunii Europene (UE) în Republica Moldova: „Este extrem de încurajator să vedem un grup atât de vibrant, activ și companii din țară care contribuie la acest viitor prin angajarea tinerilor, asigurarea locurilor de muncă bine plătite, dezvoltarea produselor și serviciilor, care reprezintă exemple foarte pozitive pe arena internațională și care contribuie la consolidarea economiei RM. Credem că cooperarea dintre guvern și sectorul privat este cheia pentru consolidarea unor societăți inclusive și transparente. De asemenea, considerăm că într-o economie bazată pe cunoștințe, tehnologiile informaționale joacă un rol-cheie în determinarea viitorului oricărei națiuni. Prin intermediul intervențiilor Uniunii Europene, cum ar fi „EU4Business Moldova”, „EU4Moldova: Startup City Cahul” și „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, tindem să consolidăm potențialul digital și regional al RM, ajutăm autoritățile locale să ofere servicii publice online, susținem IMM-urile să devină digitale, susținem școlile să îmbrățișeze tehnologiile prin intermediul programelor de educație digitală, susținem inovațiile prin dezvoltarea proiectelor pentru startup-uri și antreprenori.”

 

Katarina Fried, ambasadoarea Suediei în Moldova: „În ultimele două decenii Suedia a fost un partener de încredere al Moldovei și al agendei de dezvoltare și de reformare. Am pus accentul pe inovație, digitalizare și TIC și continuăm să ne onorăm acest angajament și să susținem Moldova pe calea sa către transformarea digitală. Sectorul IT este o forță motrice pentru Moldova și sunt bucuroasă că Suedia susține mai multe proiecte, care deja au un mare impact, iar pe măsura extinderii, ajung la tot mai multe persoane, din toate orașele țării. Iar pe această cale, salut prioritățile stabilite de Guvernul Moldovei, în special cele legate de digitalizare. Suedia a dezvoltat o strategie digitală ca parte a priorităților naționale, care încurajează incluziunea, promovând abilitățile digitale și sporind inovația. Sperăm că împărtășirea experienței noastre ne poate consolida și mai mult parteneriatul.”

 

Scott Hocklander, șeful Misiunii USAID în Moldova: „Sectorul TIC este unul dintre sectoarele strategice pentru asistența oferită de USAID, care are un potențial enorm de dezvoltare. Doar în ultimii 6 ani, domeniul IT a cunoscut o creștere considerabilă, iar exporturile au ajuns la 258 milioane dolari în 2020, de aproape patru ori mai mult decât în 2015. În mod similar, și numărul angajaților din domeniu aproape s-a dublat, de la peste 9.000 în 2015, la peste 17.700, cât a fost înregistrat anul trecut. USAID Moldova consideră că transformarea digitală nu este doar un efort tehnic, dar, în mod crucial, este vorba și de schimbarea mentalităților. Trebuie să recunoaștem că transformarea digitală este un proces continuu al unei societăți aflate în schimbare, un proces de adaptare la noile realități. Este un proces care, pe termen lung, va păstra cele mai bune și mai strălucite minți din țară, va crește salariul mediu, va stimula economia țării și va interconecta toate sectoarele economiei, în beneficiul oamenilor.”

 

Thomas Foerch, manager de proiect, GIZ Moldova: „Urmărind agenda programului Guvernului Republicii Moldova, mă bucur să văd că digitalizarea și dezvoltarea domeniului TIC sunt priorități pentru autoritățile locale. Statisticile și rezultatele înregistrate de creșterea sectorului TIC din Moldova sunt într-adevăr impresionante și, cu această ocazie, felicit Guvernul RM și fiecare partener implicat pentru acest succes incredibil. Numărul companiilor internaționale care aleg Moldova pentru a-și extinde activitatea este în continuă creștere, în ciuda situației pandemice. Așadar, inspirându-ne din rezultatele excelente de până acum, să continuăm să susținem și să ne implicăm deplin în parteneriate și inițiative oportune pentru Moldova, ca să putem ține pasul cu schimbările rapide în domeniul TIC la nivel global.”

În 2020, sectorul TIC și-a reconfirmat reziliența și importanța strategică, înregistrând o creștere posibilă datorită celor aproximativ 30.000 de angajați în 2397 de companii, care au generat servicii și produse cu o valoare de export de 304 milioane $.

Veaceslav Cunev, președintele Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC: „În Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC avem 82 de companii care, în mod voluntar, constant, investesc resursele lor de timp și intelectuale în dezvoltarea sectorului, din care fac parte peste 800 de companii. Pe parcursul anilor, am avut multe provocări, dar împreună cu partenerii de dezvoltare și guvernul am reușit să creăm cel mai atractiv regim fiscal din regiune. Nu ne limităm doar la Republica Moldova, ne-am propus să fim cei mai buni și în lume. Totuși, suntem conștienți de faptul că anume capitalul uman rămâne baza pentru a ne putea dezvolta. Din acest motiv, pe parcursul anilor, am promovat și vom continua să promovăm inițiative legate de educație în instituțiile de învățământ, ATIC fiind un susținător al inițiativelor din sector.”

Ion Iordachi, director general interimar, Agenția de Investiții din Moldova: „În domeniul ICT țara noastră a făcut progrese considerabile în ultimii ani. Pe lângă faptul că a devenit cunoscută ca țara cu una dintre cele mai mari viteze la internet, sectorul ICT a înregistrat o creștere a veniturilor din vânzări, iar referitor la exporturi, a depășit chiar și exportul de vinuri. Agenția de Investiții prin mandatul său de atragere a investițiilor și promovarea exporturilor a susținut în ultimii 3 ani sectorul în diferite domenii de promovare, atât pe plan intern, cât și extern. Credem că Moldova poate să devină un hub regional prin atragerea fondurilor și a specialiștilor din țări precum cele din CSI sau Orientul Mijlociu, dar și comunitatea internațională de nomazi digitali.”

„Moldova ICT Summit 2021:The Future of Digital” continuă cu mai multe sesiuni tematice dedicate viitorului digital global, inclusiv al țării noastre, dar și despre dezvoltarea sectorului TIC și va oferi o platformă de dialog eficientă pentru actorii implicați în procesul de transformare digitală, va prezenta parteneriatele existente și le va încuraja pe cele noi, astfel încât tehnologia să furnizeze soluții pentru cele mai complexe probleme naționale.

Organizatori: Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), Tekwill, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Parteneri guvernamentali: Agenția de Investiții din Moldova Parteneri de dezvoltare: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Suedia Parteneri internaționali: Digital Europe, Euro ISPA, WITSA Sponsori: Orange, Moldcell, DAAC System Integrator

Sectorul TIC din Moldova: cel mai mare exportator de servicii din anul trecut

Sectorul TIC a ajuns la o nouă etapă de maturitate, iar rezultatele din ultimii 5 ani au demonstrat aportul semnificativ pe care l-a avut sectorul pentru dezvoltarea economiei țării. Tehnologiile au câștigat tot mai multă influență în ultimul an, iar în noua realitate, reconfigurată din cauza pandemiei COVID-19, au demonstrat că pot contribui la dezvoltarea unei economii digitale eficiente și pot asigura accesul cetățenilor la serviciile de care au nevoie.

În 2020, un an dificil pentru toată economia, sectorul IT și-a reconfirmat reziliența și importanța strategică, înregistrând o creștere, care a fost posibilă datorită celor aproximativ 30.000 de angajați în 2397 de companii, care au generat servicii și produse cu o valoare de export de 304 milioane $.

Veaceslav Cunev, președinte, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC): „Trăim într-o lume în care domeniul tehnologiilor informaționale este unul crucial și nu există nimic altceva fără IT. De aceea, mi-aș dori ca toți să conștientizeze acest lucru și să-i înțeleagă importanța. Îmi doresc să ne implicăm cu toții și să depunem eforturi pentru ca sectorul IT să fie o locomotivă a creșterii economice, care să dezvolte și celelalte industrii tradiționale ale țării. Succesele înregistrate de industria IT ne motivează pe noi, reprezentanții ATIC, să promovăm dezvoltarea sectorului și a capitalului uman necesar, competitivitatea regională a sectorului IT, să ne implicăm și mai mult pentru a susține digitalizarea la nivel național și că consolidăm ponderea PIB-ului industriei.”

Odată cu creșterea popularității sectorului IT și a integrării soluțiilor tehnice în mai multe sfere, în ultimii 5 ani, s-au majorat și veniturile, volumul exporturilor, a numărului de companii și a locurilor de muncă oferite de acestea.

Evoluția/Dezvoltarea sectorului TIC

în Republica Moldova

Numărul companiilor TIC

Număr de angajați în sectorul TIC

Venituri din prestarea serviciilor TIC (Total mii lei)

Industria IT:

Volumul exporturilor din produse/servicii TIC  (mil. $)

2015

 

1.714

21.317

8.506.197,22

 2.150.425,18

165,01                           

2020

 

2.397

30.525

15.379.792,00

7.375.921,50

304,11             

Sursa: Datele Asociației Naționale a Companiilor  din Domeniul TIC (ATIC)

Viitorul industriei și a domeniului digital a devenit subiectul principal pe agenda celei de-a zecea ediție a forumului Moldova ICT Summit. Evenimentul va fi dedicat transformării digitale, iar invitații vor discuta despre cele mai recente tendințe, oportunități și soluții IT, care pot fi valorificate în beneficiul dezvoltării mediului de afaceri, fortificării altor sectoare ale economiei și societății în general, dar și a digitalizării serviciilor publice.

Evenimentul se va desfășura pe  23 septembrie 2021 și va putea fi  va putea fi urmărit online, începând cu ora 09:30, pe pagina Moldova ICT Summit în rețeaua de socializare Facebook și pe site-ul de transmisiuni live www.privesc.eu

 

Agenda ediției„Moldova ICT Summit: The Future of Digital” este disponibilă aici.

Organizatori: Asociația Națională  a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), Tekwill, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)

Parteneri guvernamentali: Agenția de Investiții din Moldova

Parteneri de dezvoltare: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Suedia

Parteneri internaționali: Digital Europe, Euro ISPA, WITSA

Sponsori: Orange, Moldcell, DAAC System Integrator
Experți cu renume internațional, invitați la „Moldova ICT Summit 2021: The Future of Digital”

Experți internaționali, speakeri cu renume, lideri vizionari cu expertiză impresionantă în domeniul IT sunt invitații celei de-a 10-a ediții a conferinței „Moldova ICT Summit 2021: The Future of Digital”. Evenimentul va include sesiuni dedicate strategiei de dezvoltare în domeniul digitalizării, intervențiilor de creștere a competitivității sectorului TIC, relevării tendințelor globale și aspirațiilor actorilor locali în materie de transformare digitală. De asemenea, vor fi abordate și subiecte ce țin de dezvoltarea strategică a diferitelor sectoare prin intermediul TIC, vor fi prezentate instrumentele și aplicațiile care pot crește eficiența instituțiilor guvernamentale în furnizarea serviciilor publice și vor fi reflectate oportunitățile de dezvoltare a afacerilor corporative prin inovare și TIC.

 • Cu o experiență de peste 25 de ani în industria TIC, Cecilia Bonefeld-Dahl, director general „Digital Europe” – cea mai importantă asociație din industria tehnologiilor digitale, cu peste 35.000 de companii din Europa – va deschide partea plenară a evenimentului și va vorbi despre strategiile europene și obiectivele stabilite de acestea pentru transformarea digitală, instrumentele financiare disponibile pentru reformele necesare.
 
 
 • Dr. Jim Poisant, secretarul general „WITSA” (Alianța Mondială a Tehnologiei și Serviciilor Informaționale) – formată din peste 80 de asociații TIC de top din întreaga lume, membrii săi reprezentând peste 90% din industria TIC la nivel mondial) – va face un rezumat al tendințelor globale care influențează dezvoltarea sectorului ICT. Alianța WITSA este implicată activ în probleme de politici publice care afectează creșterea sectorului TIC în întreaga lume.
 
 
 • Alexandra Laffitte, președinta „EuroISPA” (Asociația Europeană a Furnizorilor de Servicii de Internet), care este cea mai mare asociație mondială a furnizorilor de servicii de internet, reprezentând interesele a peste 2300 de companii din toată Europa. La eveniment, ea va împărtăși din expertiza sa în domeniul politicilor societății informaționale, care pot asigura succesul în transformarea digitală.
 
 
 • Carl-Andreas Claussen, consilier superior, Riksbanken (Banca Centrală a Suediei), cu o expertiză substanțială în politici monetare și o experiență de peste 20 de ani la Banca Centrală a Norvegiei și Banca Centrală a Suediei. Domnul Claussen a fost implicat direct în analiza și dezvoltarea plăților digitale și economiei fără numerar în Suedia. 
 
 
 • Carl Heath, vicepreședintele Institutelor de Cercetare din Suedia „RISE” și consilier special pentru protecția dialogului democratic, angajat de guvern să conducă o misiune națională de consolidare a alfabetizării mediatice și informaționale în Suedia. La eveniment, expertul va prezenta studiul de caz despre educația pe tot parcursul vieții în era digitală.
 
 
 • Printre invitații celei de-a 10 ediții a Moldova ICT Summit, care vor participa la discuțiile despre viitorul digital mai sunt: Katarina Fried, ambasadoarea Suediei în Republica Moldova; Scott Hocklander, directorul Misiunii USAID în Moldova; Iurie Turcan, viceprim-ministrul pentru Digitalizare al Republicii Moldova; Thomas Foerch, manager de proiect GIZ Moldova; Ion Iordache, director interimar Agenția de Investiții a Moldovei; Veaceslav Cunev, președintele ATIC și mulți alți experți în domeniu.

Mai multe detalii despre invitații ediției curente a Moldova ICT Summit sunt disponibile  pe www.ictsummit.md.

În acest an, forumul va avea loc în format hibrid la sediul Tekwill, în 23 septembrie 2021, cu începere de la ora 9:30 și va putea fi urmărit online LIVE, pe pagina de Facebook sau pe www.privesc.eu.

 

Accesul la eveniment este limitat, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19. Participarea este gratuită și este posibilă în baza înregistrării. Nu rata evenimentul și înregistrează-te acum!

 

Organizatori: Asociația Națională  a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), Tekwill, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)

Parteneri guvernamentali: Agenția de Investiții din Moldova

Parteneri de dezvoltare: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Suedia

Parteneri internaționali: Digital Europe, Euro ISPA, WITSA

Sponsori: Orange, Moldcell, DAAC System Integrator

 

Viitorul domeniului digital, pe agenda discuției la Moldova ICT Summit 2021

Viitorul digital și evoluția domeniului IT vor fi subiectele discutate în cadrul celui mai important forum dedicat industriei Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC) din țara noastră. 

Cea de-a zecea ediție a forumului Moldova ICT Summit aduce pe aceeași platformă liderii industriei TIC, reprezentanții ai Guvernului, ai mediului academic, partenerii de dezvoltare, investitorii, experți din țară și de peste hotare. Ediția curentă a forumului va fi dedicată transformării digitale, iar invitații vor discuta despre cele mai recente tendințe, oportunități și soluții IT, care pot fi valorificate în beneficiul dezvoltării mediului de afaceri, fortificării altor sectoare ale economiei și societății în general, dar și a îmbunătățirii calității serviciilor publice.

Cele 9 ediții ale Moldova ICT Summit desfășurate pe parcursul anilor au adunat peste 8400 de participanți, iar 520 de experți din 33 de țări, printre care: SUA, Estonia, Singapore, Polonia, Marea Britanie, Belgia, Austria, România etc., și-au împărtășit experiența și bunele practici în domeniu în cadrul a peste 160 de sesiuni de discuții. Summitul a reușit să aducă mereu pe agenda discuțiilor subiecte critice pentru sector și a contribuit la accelerarea lansării unor importante programe și inițiative dedicate creșterii competitivității industriei TIC. 

Conform datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, în anul 2020 industria tehnologiei informației și comunicațiilor și-a reconfirmat rolul de motor al creșterii economice în Republica Moldova, precum și de factor-cheie ce poate asigura reziliența pe timp de criză pandemică pentru orice sector. 

Astfel, în perioada 2015-2020 industria IT a înregistrat o creștere de peste 3 ori a veniturilor din vânzări anuale – de la 2.1 miliarde lei, până la 6.6 miliarde lei, atingând cota de 3.1% din PIB și înregistrând o creștere de peste 1,32 mld lei doar în 2019. 

În anul 2020, chiar și pe timp de criză, sectorul TI, împreună cu cel al comunicațiilor electronice, a reprezentat  5,9% din PIB-ul național.

Dacă până în anul 2019, în Republica Moldova cea mai mare ramură de export a serviciilor a fost domeniul de transportului, pentru prima dată, în 2020, când acest domeniu a fost afectat  din cauza crizei pandemice, exportul de servicii IT a devenit cel mai mare sector de export al serviciilor, atingând cota maximă de 256 de milioane de dolari. Totodată, o creștere spectaculoasă a înregistrat-o Moldova IT Park, platforma de facilități fiscale de stat pentru companiile IT, care a ajuns la peste 900 de membri. 

Mai multe detalii despre evoluția sectorului TIC și agendă digitală a guvernului, precum și oportunitățile și perspectivele de dezvoltare, vor fi discutate în cadrul ediției curente a Moldova ICT Summit, ce va avea loc pe 23 septembrie 2021.

„Moldova ICT Summit: The Future of Digital” va puncta modul în care Guvernul și sectorul privat pot să își unească forțele, pentru ca transformarea digitală să exercite un rol esențial în restabilirea economiei, dezvoltarea culturii digitale și stimularea schimbărilor pozitive. Evenimentul va oferi o platformă de dialog eficientă pentru actorii implicați în procesul de transformare digitală, va valorifica parteneriatele existente și va încuraja apariția altor parteneriate noi, astfel încât tehnologia să furnizeze soluții pentru cele mai complexe probleme naționale. 

Agenda summit-ului cuprinde mai multe sesiuni tematice, printre care:

 • Deschiderea oficială, care se va desfășura cu participarea Prim-ministrului Republicii Moldova, a partenerilor de dezvoltare (Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Suedia, Uniunea Europeană, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)), a Președintelui Asociației Naționale a Companiilor TIC și a  reprezentanților Agenției de Investiții din Moldova. În cadrul deschiderii va fi prezentată Agenda Digitală Națională.
 • Viitorul digital global – sesiunea va reflecta practicile europene în domeniul transformării digitale, tendințele globale în domeniul TIC, politicile societății informaționale, dar și economia fără numerar în era digitală. Panelul va fi susținut de către experți internaționali din cadrul unor organizații de renume: Digital Europe, WITSA, EuroISPA, Banca Centrală a Suediei (Riksbanken);
 • Viitorul digital al Moldovei – sesiunea la care va fi expusă viziunea sectorului privat, rolul acestuia în procesele digitalizării, dezvoltarea comerțului electronic, digitalizarea la nivel local și alte subiecte. Iar opiniile vor fi exprimate de reprezentanții industriei TIC, ai Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru, ai Primăriei Chișinău, ai donatorilor externi, ai Ministerului Economiei etc. De asemenea, vor fi puse în discuție instrumentele și aplicațiile care pot crește eficiența instituțiilor guvernamentale în furnizarea serviciilor publice, vor fi reflectate oportunitățile de dezvoltare a afacerilor corporative prin inovare și TIC, edificarea unor experiențe mai bune pentru întreaga societate, rolul sectorului TIC, al industriei serviciilor creative și media digitale în dezvoltarea și transformarea digitală a țării. 
 • Dezvoltarea sectorului TIC – va fi pe agenda forumului în cadrul sesiunii cu același nume, dedicate strategiei de dezvoltare a sectorului, intervențiilor de creștere a competitivității (inclusiv prezentarea Cărții Albe a sectorului), reflectării tendințelor globale în aspirațiile și acțiunile locale în materie de transformare digitală.
 • Transformarea digitală, Încrederea și Securitatea – agenda discuțiilor va aduce în prim-plan  subiecte ce țin de dezvoltarea strategică a diferitelor sectoare prin intermediul TIC. De asemenea, sesiunea va reflecta oportunitățile pentru business în cadrul piețelor digitale internaționale, dezvoltarea comerțului electronic, digitalizarea sectorului educațional și importanța dezvoltării capitalului uman pentru domeniul de inginerie și tehnologii ale informației și nu în ultimul rând, serviciile de încredere și securitatea cibernetică. 

Ediția curentă a summitului se va desfășura pe  23 septembrie 2021, în incinta Centrului Tekwill, cu prezența unui număr limitat de participanți în sală.

Evenimentul va putea fi urmărit și online, începând cu ora 09:30, pe pagina Moldova ICT Summit în rețeaua de socializare Facebook și pe site-ul de transmisiuni live www.privesc.eu. Pentru agenda evenimentului, informații despre speakeri și înregistrare, vizitați https://ictsummit.md/

Organizatori: Asociația Națională  a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), Tekwill, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)

Parteneri guvernamentali: Agenția de Investiții din Moldova

Parteneri de dezvoltare: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Suedia

Parteneri internaționali: Digital Europe, Euro ISPA, WITSA

Sponsori: Orange, Moldcell, DAAC System Integrator