Tekwill Ambassadors Program 2022

În data de 30 Noiembrie 2021, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC a lansat ediția anului 2021 al Programului ”Tekwill Ambassadors”, o inițiativă prin care oportunitățile de dezvoltare vin mai aproape de toți cei interesați și le oferă susținerea și resursele necesare pentru a atinge performanța în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC). Programul este realizat cu susținerea financiară din partea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernului Suediei în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Centrului de Excelență în Domeniul TIC Tekwill”.

Ambasadorii edițiilor precedente au fost: MentorMe, Dreamups, Best, Rock It Conference, Moldova Developers Conference (Powered by Fusion Works), Riift Studio, BEST, Sigmoid, BSD Management, Comunitatea Filiere Anglofone, Computer Science, Ignite, Appcelerator, Django Girls, Technovation Girls Moldova Competition, Ruby Wine 2.0 Conference, Programmer’s Day, Product Management conference, Moldova Python Community – meetup, Engineering Talks – Program de instruire, Dezvoltarea abilităților în BIM (Building Intelligence Model), Microlab Open Day, Future HR Conference, ADOR, Tech Village, FixIT, ForumulEdu+, RubyWine, Technovation Challenge, Rails Girls lista poate continua.

Din 2018, Ambasadorii Tekwill au impactat peste 15000 de tineri, studenți, profesioniști, antreprenori și au implicat comunității de mentori, experți și traineri în cele mai diverse domenii de expertiză.

În cadrul Programului vor fi susținute inițiativele și proiectele dedicate dezvoltării domeniul Tehnologiilor Informaționale prin acțiuni educaționale și de consolidare a antreprenoriatului. Propunerile de proiecte por fi înaintate de persoane fizice, organizații non-guvernamentale, companii și grupuri de inițiativă.

Programul Tekwill Ambassadors, vor fi susținute proiectele care vor contribui la implementarea obiectivelor:

 • Crearea oportunităților pentru integrarea produselor inovative
 • Cultivarea capacităților antreprenoriale
 • Dezvoltare instrumentelor pentru socializare, schimb de experiență și învățare
 • Integrarea regiunilor în programele naționale

Perioada de implementare a proiectelor: 31 Ianuarie – 15 iunie 2022. Termenul limită de prezentare a conceptelor 15 decembrie 2021.

Criteriile de evaluare al aplicărilor:

 • Relevanța bugetului în funcție de impactul presetat  (max. 20 de puncte)
 • Sustenabilitatea proiectului (max. 20 de puncte)
 • Capacitatea de realizare și experiență al aplicantului (max. 20 de puncte)
 • Calitatea mecanismului de monitorizare și evaluare a rezultatelor (max. 20 puncte)
 • Experiența anterioară de colaborare cu ATIC și participarea în programele Tekwill va constitui un beneficiu (max. 20 puncte)


  Inițiativele cu un punctaj total mai mare de 40 de puncte vor facilita sprijinul.

Beneficiile programului Tekwill Ambassadors:

 • Implicarea în creșterea comunității și oportunitatea de a pune în aplicare propriile idei și proiecte.

 • Suport financiar pentru implementarea inițiativelor.
 • Promovarea regiunilor și contribuția la dezvoltarea inovațiilor în Republica Moldova.
 • Acces la grupurile locale de  mentori, startup trackeri, experți și facilitatori.
 • Suport în promovarea inițiativelor către cei interesați de antreprenoriat, tehnologii și inovații prin platformele media Tekwill și Startup Moldova.
 • Suportul echipei Tekwill și Startup Moldova în desfășurarea evenimentului.


Suportul financiar acordat în cadrul Programului Tekwill Ambassadors: poate include / acoperi următoarele poziții bugetare:

 • Spațiu pentru desfășurarea evenimentelor
  (în conformitate cu situația pandemică și deciziile Comisiei Naționale pentru situații excepționale)
 • Servicii alimentare
 • Servicii tipografice
 • Servicii de promovare
 • Bilete de avion
 • Acomodare

 • Producție video și foto
 • Management
 • Streaming setup
 • Platforme online (Abonamente lunare)
 • Traduceri 
 • Mentori / Speakeri
 • Contracte individuale pentru creare de conținut (conținut media, materiale educaționale)

Detalii de bugetare:

1. La prezentarea bugetului, vă rugăm să utilizați acest template de buget, observați colonița E rândul 5, în care să introduceți pozițiile de buget solicitate spre acoperire de Tekwill Ambassadors Program.
2. Colonița F și G rândul 5, sunt destinate pentru indicarea aportului financiar de la organizatori, parteneri, sponsori ori alți co-organizatori.

3. Programul Tekwill Ambassadors, poate acoperi pînă la 60% din costul total al inițiativelor, inclusiv contribuția inkind.
  Contribuția in kind  se referă în general la bunuri, servicii și produse care nu implică bani sau care nu sunt măsurate în termeni monetari, însă au o echivalență financiară de cost. De exemplu: Tekwill poate oferi mobilă moale pentru amenajarea scenei în timpul unui eveniment, în cadrul Tekwill Ambassador poate oferi gratui, în schimb chiria mobilei de la furnizori va costa, astfel de contribuții se numesc in kind.

4. Bugetul prezentat, trebuie să conțină contribuția proprie financiară și/ori in kind.

Modul și forma de desfășurare a inițiativelor eligibile:

 1. Webinar
 2. Workshop
 3. Sesiuni de networking
 4. Sesiuni de mentorat
 5. Programe educaționale
 6. Hackathon
 7. Talk Show
 8. Podcast-uri
 9. Tutoriale video
 10. Acceleratoare
 11. Întruniri de comunitate
 12. Conferință / Summit 
 13. Campanii de comunicare

Lista poate continua și se adaptează la necesitățile aplicanților la programul Tekwill Ambassadors.


Proceduri și livrabile:

– Un Ambassador poate aplica cu mai multe inițiative.

– Ambasadorii selectați vor semna un contract cu Tekwill, unde vor fi incluse calendarul activităților, livrabilele, resursele, furnizorii și distribuția tranșelor pe perioade și livrabile.
– Achitările se efectuează direct furnizorilor post-factum, după raportarea activității
– În urma fiecărei inițiative ambasadorul livrează raportul cu atașarea statisticilor, imaginilor din cadrul activității și listei participanților(nume, prenume, email) drept dovadă a executării lucrărilor.
– Ambasadorul va ține la curent managerul programului cu toate modificările și va notifica cel puțin cu 2 săptămâni înainte de data începerii evenimentului ori programului.– Ambasadorul este responsabil pentru oferirea materialelor de comunicare către managerul programului Tekwill Ambassadors pentru plasarea pe site și rețele sociale.
– Managerul programului va expedia pachetul de documente către ambasadorii selectați și va oferi suport pe tot parcursul programului Tekwill Ambassadors 2022.
– Selecția se efectuează în cadrul comisiei pe baza criteriilor menționate mai sus.


Lansarea Primului call: 30 noiembrie
Perioada de aplicare: 30 noiembrie – 15 decembrie
Selectarea participanților: 15-27 decembrie
Perioada de desfășurare a inițiativelor: Ianuarie – Iunie 2022
LINK de aplicare:https://forms.gle/afY8pGipvZsJCn2RA

Un laborator AgTech cu drone și mecatronică va fi creat în două universități din țară

Pentru a susține dezvoltarea agriculturii performante în Republica Moldova, un laborator AgTech cu drone și mecatronică va fi creat la două universități de profil din țară. În acest sens, în cadrul proiectului Tekwill, Universitatea Agrară de Stat (UASM), Universitatea Tehnică din Moldova (UTM) și Asociația Națională a Companiilor TIC au semnat un Memorandum de înțelegere. Laboratorul va constitui o sursă de formare continuă a personalului din companiile agricole, iar viitorii profesioniști vor beneficia inclusiv de mentorat și asistență în utilizarea tehnologiilor moderne și a dronelor în agricultură. Proiectul va fi implementat în următorii trei ani, cu susținerea partenerilor externi de dezvoltare USAID și Suedia.

Ana Chirița, directoare Proiecte Strategice, ATIC: „Prin stabilirea parteneriatelor cu universitățile din țară, ne propunem să creăm acea sinergie în toate domeniile conexe, care să contribuie la dezvoltarea economiei de țară, inclusiv și în agricultură. Iar pentru ca specialiștii de mâine să dispună de abilități conform cererii de pe piață, este necesar să investim în educație prin infrastructură, acces la laboratoare de cercetare, experiență și expertiză. Laboratorul AgTech va deveni un instrument viabil, grație căruia viitorii specialiști își vor testa cunoștințele acumulate, vor fi încurajați să gândească inovativ, vor implementa tehnologiile informaționale și se vor pregăti pentru o profesie în domeniu.”

Posibilitățile laboratorului AgTech

Laboratorul AgTech va fi constituit din două filiale: Agrodrone – în incinta UASM și Mecatronică – în incinta UTM. În cadrul laboratorului, studenții, masteranzii și doctoranzii vor avea posibilitatea să participe la programe de formare și cercetare, prin care să-și dezvolte abilitățile și să-și pună în practică competențele, prin intermediul echipamentelor și instrumentelor.

Ilie Cercel, prorector pentru activitate științifică, UASM: La nivel global, agricultura este în tranziție spre o nouă revoluție verde susținută de implementarea masivă a tehnologiilor digitale. Suntem siguri că această inițiativă va impulsiona colaborarea intersectorială și interuniversitară la nivel local, dar și vom pregăti viitori specialiști ce se vor integra ușor în fluxul global al dezvoltării unei agriculturi moderne.”

Vladislav Reșitca, prorector pentru studii, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar, UTM: „Noi pregătim specialiști care să fie adaptați la cerințele actuale ale pieții, iar rolul tehnologiilor în educația studenților este unul indispensabil. Un astfel de laborator reprezintă o inovație pentru domeniul academic, prin intermediul căruia viitorii profesioniști vor beneficia de un mediu propice în care să-și îmbunătățească abilitățile și care să conducă la dezvoltarea industriei.”

Benjamin Toric, director al Proiectului Agricultura performantă în Moldova, finanțat de USAID: „În cadrul APM USAID, recunoaștem importanța AgTech în creșterea productivității, în același timp cu  optimizarea utilizării resurselor și minimizarea impactului negativ asupra mediului.  Ca atare, am colaborat îndeaproape cu Tekwill și cu alți parteneri moldoveni pentru a lansa o serie de inițiative AgTech, inclusiv Academia AgTech și BeeProtect. USAID/HVAA susține, de asemenea, cea mai recentă inițiativă AgTech, care este facilitată de Tekwill, și care își propune să înființeze un laborator AgTech cu drone și mecatronică la UASM și UTM.  HVAA a ajutat la crearea unui parteneriat inovator între universități și sectorul privat din Moldova și din străinătate, la catalizarea cercetării interdisciplinare, a schimbului de experiență și a dezvoltării de soluții inovatoare pentru a aborda problemele și provocările cu care se confruntă producătorii agricoli.  Dronele agricole, de exemplu, pot contribui la îmbunătățirea diferitelor practici agricole, inclusiv evaluarea sănătății culturilor, irigarea, analiza solului și a terenului. Se preconizează că piața globală a dronelor agricole va depăși 15 miliarde de dolari până în 2027, transformând sectorul agricol, ajutând la depășirea provocărilor legate de schimbările climatice. Laboratorul AgTech, va ajuta Moldova să țină pasul cu tendințele internaționale de dezvoltare.” 

Inițiativa are drept scop conectarea instituțiilor de învățământ pentru sporirea capacității antreprenoriale și educaționale, precum și a potențialului de cercetare și dezvoltare a companiilor din industria agricolă. Toate, cu scopul de a susține transformarea agriculturii, prin utilizarea inovațiilor tehnologice, care să contribuie la creșterea productivității, reducerea costurilor pe care le presupun practicile actuale de producție agricolă.

Potrivit statisticilor, peste 850.000 de moldoveni muncesc în agricultură și generează, anual, aproximativ 13% din PIB-ul țării, iar până în 2027, doar utilizarea dronelor în agricultura globală va atinge o cotă a serviciilor de 15.2 mlrd de dolari SUA. Chiar dacă digitalizarea sectorului agricol aduce multe beneficii, iar o serie de acțiuni și instrumente sunt puse deja în aplicare, încă există foarte multe bariere de valorificare a întregului potențial. Suportul acordat agriculturii bazate pe tehnologii informaționale reprezintă una dintre cele 5 verticale de afaceri pe care le susține Tekwill în cadrul programelor sale de încurajare a colaborării sectoriale dintre reprezentanții industriilor tradiționale și cei din IT. Pe parcursul ultimilor ani, cu ajutorul Tekwill, au fost dezvoltate mai multe soluții  în domeniul agriculturii și industriei alimentare, precum: academia de instruire a viitorilor specialiști în domeniu (AgTech Academy); platforma digitală pentru prevenirea intoxicării albinelor și facilitarea comunicării între actorii implicați (BeeProtect); soluția pentru promovarea consolidată a ofertelor producătorilor locali de fructe pe piețele externe și comerțul online al produselor agricole; soluția integrată de comercializare a produselor și serviciilor agricultorilor și companiilor locale din industria vinului ș.a.

Proiectul TEKWILL – Revoluția începe!

Proiectul TEKWILL este implementat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și a Suediei. „Tekwill” a fost creat în anul 2017 ca Centru de Excelență al sectorului ICT din Moldova, având drept scop principal alinierea domeniului la cerințele curente ale pieței. Pentru a continua să contribuie la creșterea competitivității industriei IT și a altor sectoare strategice ale economiei, centrul și-a extins domeniile de activitate, devenind în 2019 un proiect complex la nivel național, cu sloganul „Revoluția începe!”. Obiectivul de bază al Proiectului TEKWILL, în calitatea sa de platformă dedicată progresului sectorului IT, este de a asigura un impact major asupra dezvoltării economice a țării, prin îmbunătățirea capacităților antreprenoriale și educaționale ale societății, dar și prin sporirea potențialului de cercetare și dezvoltare al instituțiilor de învățământ, în conformitate cu cererea de pe piața IT.

Alătură-te la #AgTechRevolution: 25% reducere la toate biletele! AgTech Hackathon codul promoțional „blackfriday”. Au rămas zile numărate până la Hackathonul AgTech… Nu-ți rata șansa!

Știm deja că ești pasionat de tehnologiile informaționale, ai experiență în domeniul IT, agricultură și îți place să dezvolți soluții inovatoare pentru provocările curente din sectorul agricol! Iată de ce ești candidatul perfect pentru  Hackathonul Agtech! Dezvoltatori IT și viitori specialiști în IT, experți în agricultură, antreprenori, experți în marketing și alți entuziaști se vor reuni în cadrul evenimentului, pentru a dezvolta soluții practice și pentru a contribui la implementarea noilor tehnologii în agricultură.

Evenimentul se va desfășura în perioada 10-12 decembrie, în regim online, și face parte din programul „AgTech Innovation Laboratory”, care vine să susțină accelerarea procesului de digitalizare a agriculturii. Nu îți spunem mai multe, lăsăm o picătură de mister! (te invităm să afli tu despre program aici: https://technovator.world/agtech/

Iar de Black Friday, beneficiezi de o promoție specială – reduceri de 25% la toate biletele pentru AgTech Hackathon by Technovator, introducând codul „blackfriday”, exclusiv aici: https://www.fest.md/ro/evenimente/conferinte/agtech-innovation-lab

„Să particip sau nu? Asta e întrebarea!”

Uite că noi deja știm răspunsul! Ți-am pregătit 5+1 motive să participi la Hackathonul AgTech!

#1 Dezvolți soluții inovatoare. Poate ai o idee care ar contribui la îmbunătățirea sectorului agricol sau poate ești în proces de dezvoltare a unei soluții inovatoare pentru provocările actuale din agricultură. Aici vei avea posibilitatea să înțelegi cum îți poți îmbunătăți ideea și care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi, pentru ca aceasta să fie viabilă din toate punctele de vedere: comercial, sectorial, durabil etc. 

#2 Muncești în echipă. În echipă se concentrează potențialul creativ, se generează soluții noi și se îmbunătățesc cele existente, se dezvoltă noi abilități. La Hackathonul AgTech, participanții care nu fac parte dintr-o echipă, vor forma una prin intermediul unei platforme online. Totodată, dacă ai deja o echipă formată, te poți înregistra cu echipa ta! 

#3 Beneficiezi de sesiuni de mentorat, de la specialiști internaționali. Pe durata celor trei zile, echipa ta va fi ghidată în procesul de lucru de către mentori calificați, cu experiență în domeniul tehnologiilor informaționale, antreprenoriat și agricultură. În acest fel, vei însuși cunoștințe relevante și vei excela alături de echipe de specialiști în domeniu, atât din Moldova, cât și de peste hotare.

#4 Networking. Vei avea posibilitatea să cunoști alți entuziaști și experți din mediul IT și din domeniul agriculturii, antreprenori, experți în marketing. Vei avea parte de un mediu favorabil pentru a relaționa cu persoane din domeniu, cu idei și scopuri comune, care pot aduce plusvaloare ideilor tale inovatoare. Echipa pe care o creezi la Hackathon poate deveni echipa ta de afacere!

#5 Prezinți ideea în fața unui juriu calificat. Astfel, înveți să expui ideea în fața unor potențiali investitori, pentru a atrage oportunități, îți faci produsul vizibil și cunoscut, aplici în practică tehnici prin care să vinzi conceptul. Ai toate șansele ca ideea ta să fie finanțată de unul dintre membrii juriului!

#5+1 Poți accede la Acceleratorul AgTech. Echipele finaliste ale Hackathonului AgTech vor avea posibilitatea să acceadă în etapa următoare – Acceleratorul AgTech. Aici ele vor avea ocazia să își testeze ideile / produsele concepute, să colaboreze cu companii private din industria agricolă și să identifice potențialii clienți. 

Mai multe detalii despre AgTech Innovation Lab: https://technovator.world/agtech

Urmărește evenimentul pe Facebook și Linkedin

Ne vedem la Hackathon!

P.S. Dacă ai întrebări despre eveniment, îți stăm la dispoziție oricând la adresele de mail mary@technovator.world și marketing@technovator.world  sau numărul de telefon +373 68 425 248