The “Startup Moldova” Foundation was created. Find Out More About the New Entity, Development Plans and Opportunities for Entrepreneurs

Digital innovations and technological startups can contribute considerably to the growth of the economy of the Republic of Moldova. In this regard, ATIC created the “Startup Moldova” Foundation – an independent entity that will support the development of innovative companies – startups in the ICT sector, by providing services and consulting. The Foundation will also improve the skill level of its specialists by promoting digital skills growth programs and boosting collaboration within the business community in the industry, encouraging investment, and raising funds and providing funding for innovation and business development ICT-based projects.

Why was the “Startup Moldova” Foundation created?

The urge to create the foundation arose from the challenges and needs identified in the field of ICT: insufficiently qualified employees, superficial knowledge of the regulatory environment and legal framework, limited access to funding and expertise to develop ideas, the need for mentoring and training, etc. These were identified based on interviews with technology companies, stakeholders in the sector, as well as the results of the study conducted by the consulting company PwC Moldova, at the initiative of the Tekwill Project, implemented by ATIC, with the support from USAID and SIDA.

Alex Gozun, senior manager of PwC Moldova: “Based on the activities agreed with ATIC, PwC Moldova conducted an analysis on identifying options and institutional forms for implementing the Startup Moldova Program, either under the umbrella of the Tekwill project, managed by ATIC, or by establishing to a separate entity by ATIC. Given the goals set for the Startup Moldova Program, as stated by ATIC and other stakeholders (e.g., fundraising, ensuring access to education, access to finance, etc.), other issues analysed and arising from the options selected by ATIC and its members, it was found that it is possible to operate Startup Moldova through a foundation established by ATIC.”

How will the foundation’s activity be managed?

The “Startup Moldova” Foundation is led by a Council, which was elected by the General Assembly of ATIC following a series of internal consultations, consisting of:

2 representatives appointed by the founder of the foundation – ATIC,

1 representative delegated by the Administration of the Information Technology Park “Moldova IT Park”,

1 representative delegated by the Organization for Small and Medium Enterprises Sector Development (ODIMM),

1 representative delegated by the Public Institution ICT Training and Innovation Center – “TEKWILL”.

The statute of the Startup Moldova Foundation allows the inclusion in the Foundation’s Council of representatives from international funds, as additional full members in the Council. At the same time, the Board of the Foundation will include representatives from the donors and/or partners of the Foundation and from the ICT companies or startups, including experts from the international funds, who will have the right to consultative vote in the Board of the Foundation. ATIC and the Foundation Council will take the necessary actions to identify the organizations that can delegate their representatives to the Foundation Council.

Vitalie Tarlev, member of the Foundation Council: “Given ATIC’s desire to combine its efforts with those of the public sector in the field of ICT development and growth, the authorities’ openness to cooperation with the private sector, and the existing legal limitations on public authorities and the private sector, ATIC, together with a number of public organizations agreed to participate together in the administration of the foundation. Respectively, following the analysis and options expressed by ATIC and its members during working meetings and General Assemblies, the Startup Moldova Foundation was established, which is administered by ATIC, together with representatives of several public institutions, such as Moldova IT Park, ODIMM etc.”

The Foundation Council will take action to identify representatives of international funds as members, as well as to develop representative councils for community support and inclusion, investors and startups.

What does the activity of the Foundation imply?

For the implementation of projects, the organization will appoint an executive director (administrator). Elected through an open competition, the first director of the “Startup Moldova” Foundation became Serge Smigaliov, a professional with extensive experience in developing the IT business, the last 10 years working in the Microsoft company.

Serge Smigaliov, Director of the Startup Moldova Foundation: “In order to achieve its goals and objectives, the Startup Moldova Foundation will participate in the initiation, development and growth of programs for the development and support of the ICT sector and the digital innovation ecosystem in the Republic of Moldova and will contribute to the elaboration and implementation of national development strategies in the field of ICT. It will also collaborate with international organizations with similar objectives and activities, participate in the financing of ICT programs, in the country and abroad, by awarding grants, scholarships, material and financial aid, but will also organize events dedicated to ICT, or competitions and activities to train and improve the skills of students and young ICT specialists.”

In the coming years, gradually, the foundation will take over the projects within the national program Startup Moldova, and aims to achieve the following objectives:

 • to contribute to the development of the digital innovation ecosystem in the Republic of Moldova and to strengthen the ICT sector,
 • increase investment in value-added and high-risk companies in the ICT sector, based on information technology products,
 • contribute to the creation of mechanisms for fundraising and financing of initiatives and projects for the development of innovation and ICT-based business,
 • to increase the level of cooperation between the members of the business community of the Republic of Moldova, within the legal limits,
 • to strengthen the IT ecosystem in the Republic of Moldova by connecting to international initiatives and networks that promote investments in technology startups, “Business Angels” networks and the like,
 • promoting the positive image of technological startups nationally and internationally,
 • facilitating relations between investors and companies that develop technological products, or any other related objectives or that may result from the fulfilment of statutory purposes.

The budget of the “Startup Moldova” Foundation will be formed based on the statutory provisions: donations, grants, sponsorships, partnerships, fundraising from international investors, and others.

Antreprenoriatul tehnologic în sprijinul digitalizării medicinei

Tehnologiile digitale pot îmbunătăți accesul la servicii de sănătate, reduce costurile, crește calitatea asistenței medicale și pot spori eficiența sistemelor de sănătate. Pentru a înlesni cooperarea dintre domeniul tehnologiilor informaționale și cel al medicinei, proiectul TEKWILL, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au semnat un Memorandum de Înțelegere. Acesta pune bazele unei colaborări de succes pentru a dezvolta „Verticala Medtech 2021”– un program amplu menit să sporească oportunitățile sectorului TIC, promovarea educației digitale în sectorul medical, susținerea inovațiilor și a serviciilor de sănătate tehnologizate. Parteneriatul vine în contextul în care, pandemia COVID-19, a reconfirmat potențialul antreprenoriatului tehnologic pentru diversificarea serviciilor medicale și facilitarea accesului sau comunicării cadrelor medicale.

Ana Chirița, Directoarea Proiectului TEKWILL: „Tehnologiile digitale aduc plus valoare în orice domeniu de activitate, în special în sfera medicinei. Avem în față o oportunitate mare de a dezvolta sistemul medical din Republica Moldova și de a-l face mai eficient în contextul noii normalități, în care utilizarea și implicarea tehnologiilor informaționale a devenit o necesitate. „Verticala MedTech 2021” vine să ajute colaborarea dintre toți actorii și să găsească o conexiune: pe de o parte – în depistarea problemelor cu care se confruntă domeniul medicinei și sănătatea publică, iar pe de alta – în oferirea soluțiilor IT relevante pentru a schimba modalitatea în care sunt prestate aceste servicii pentru societate.”

Emil Ceban, rector USMF „Nicolae Testemițanu”:

Considerăm că semnarea acestui Memorandum va contribui substanțial la promovarea educației digitale în rândul tuturor membrilor comunității universitare, precum și la dezvoltarea capacităților de integrare a inovațiilor digitale în procesul de instruire universitară, postuniversitară și de educație medicală continuă, în activitatea de cercetare științifică, în prestarea serviciilor medicale specializate și în alte forme de activitate universitară, cu repercusiuni benefice asupra procesului de formare a viitorilor specialiști medici și farmaciști, precum și a întregului sistem de sănătate din țară”.

Stanislav Groppa, prorector pentru activitate de cercetare USMF „Nicolae Testemițanu”:

“Evenimentul de astăzi se înscrie în șirul de măsuri realizate în cadrul USMF “N.Testemițanu” pentru a implementa prevederile Strategiei de fortificare a domeniului cercetării și inovării  pentru perioada 2020-2030, adoptată de către Senat acum un an. Cu siguranță, implementarea tehnologiilor digitale în procesul de educație și cercetare din Universitatea noastră este un imperativ al timpului și va favoriza, într-un final, sporirea calității actului medical din Republica Moldova. Suntem interesati ca, împreună cu reprezentanții sectorului IT, să dezvoltăm soluții digitale bazate pe evidențe și date științifice, care vor veni în suportul cadrelor medicale și a populatiei”.

Potrivit Memorandumului, semnatarii săi își propun să dezvolte un șir de programe educaționale comune pentru tehnologizarea medicinii, să conecteze sectorul IT la sectorul medical, să  implementeze inițiative pentru a crea noi oportunități, dar și să consolideze capacitățile de integrare a inovațiilor digitale în educație a USMF.

Care sunt prevederile Memorandumului?

În acest context, universitatea va contribui la implementarea programelor educaționale și antreprenoriale, care urmează să fie desfășurate de către proiectul TEKWILL, să ofere suport pentru actualizarea curriculei dezvoltate în cadrul proiectului, să susțină crearea programelor dedicate direcției Medtech și a conceptului de E-sănătate. La rândul său, universitatea va încuraja cadrele didactice în formarea continuă pentru a-și crește abilitățile TIC și a se adapta la necesitățile actuale ale pieții muncii, precum și sprijinirea inițiativelor publice-private în domeniul educației digitale și a orientării în carieră.

Conform documentului, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) va oferi asistență și consultanță în elaborarea și organizarea cursurilor de instruire, ateliere de lucru, precum și alte proiecte educaționale și de formare. Instituția va promova proiectele de inovare și cercetare aplicativă în domeniul inovațiilor și transferurilor tehnologice încurajând participarea sectorului privat la activități educaționale, cercetare și dezvoltare de produse. La fel, ATIC și-a luat angajamentul să contribuie la consolidarea culturii antreprenoriale IT la USMF și să dezvolte noi cursuri sau programe de formare actualizate, care să răspundă la necesitățile industriei la nivel local, regional, național și internațional.

Veaceslav Cunev, președintele Consiliului ATIC: „Integrarea tehnologiilor informaționale în programele din domeniul medicinii pot îmbunătăți în mod semnificativ prestarea serviciilor de sănătate. Parteneriatul vine să reconfirme angajamentul nostru de a promova TIC-ul în diferite sfere ale societății, pentru că tehnologiile pot scala industriile, oferindu-le o valoare adăugată. Prin eforturi comune și prin contribuția reprezentanților universității, vom dezvolta sectorul TIC și a convergenței dintre IT și medicină, cu scopul de a avea impact stimulativ pentru întreaga economie națională.”

Partenerii internaționali susțin dezvoltarea antreprenoriatului tehnologic

În prezent toate sectoarele își reevaluează în mod fundamental abordarea, căutând să aplice inovația digitală, orientată către nevoile societății. Astfel, anumite  domenii pot beneficia semnificativ și se pot transforma cu ajutorul tehnologiilor informaționale. Încurajarea antreprenoriatului tehnologc pentru dezvoltarea diferitor sectoare se află și printre prioritățile proiectului TEKWILL, susținut de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Suedia.

Anna Lyberg, ambasadoarea Suediei în Republica Moldova: „Integrarea tehnologiilor informaționale în domeniul medicinii poate contribui la oferirea oportunităților de dezvoltare a serviciilor și produselor din această industrie, îmbunătățind economia națională. Suedia susține colaborarea sectorială dintre reprezentanții industriilor tradiționale și cei din IT, inovația și antreprenoriatul, care au demonstrat că dețin capacitatea de a genera soluții, care să îmbunătățească condițiile de viață.”

Scott Hocklander, șeful misiunii USAID în Moldova: „Vremurile dificile necesită soluții avansate.Credem că sistemul medical se poate transforma rapid dintr-o sferă tradițională într-un sector bazat pe tehnologie, capabil să ofere servicii și soluții digitale de calitate. USAID sprijină potențialul de dezvoltare al Moldovei prin îmbunătățirea educației și antreprenoriatului în domeniul IT. Poziția Moldovei de astăzi prezintă o oportunitate importantă de a ajuta sistemul medical să crească, iar progresul începe cu o educație digitală inovatoare.”

Despre TEKWILL

Cu susținerea USAID și a Suediei, „Tekwill” a fost creat în anul 2017 ca Centru de Excelență al sectorului ICT din Moldova, având drept scop principal alinierea domeniului la cerințele secolului 21. Pentru a continua să contribuie la creșterea competitivității industriei IT și a altor sectoare strategice ale economiei, centrul și-a extins domeniile actuale de activitate, devenind în 2019 un proiect complex la nivel național. Obiectivul de bază a Proiectului TEKWILL, în calitatea sa de platformă dedicată progresului sectorului IT, este de a asigura un impact major asupra dezvoltării economice a țării prin îmbunătățirea capacităților antreprenoriale și educaționale ale membrilor societății, dar și a potențialului de cercetare și dezvoltare al instituțiilor de învățământ superior, în conformitate cu cererea de pe piața IT.

A fost creată Fundația „Startup Moldova”. Află mai multe despre noua entitate, planurile de dezvoltare și oportunitățile de care vor beneficia antreprenorii

Inovațiile digitale și startup-urile tehnologice pot contribui considerabil la creșterea economiei Republicii Moldova. În acest sens, ATIC a creat  Fundația „Startup Moldova” – o entitate independentă care va susține  dezvoltarea companiilor inovatoare –  startup-urile din sectorul TIC, prin acordarea de servicii și consultanță. De asemenea, Fundația va îmbunătăți nivelului de calificare a specialiștilor prin promovarea  programelor de creștere a abilităților digitale și impulsionarea colaborării în cadrul comunității de afaceri din industrie, va încuraja investițiile, precum și va colecta fonduri și oferi finanțare pentru proiectele de dezvoltare a inovațiilor și afacerilor bazate pe TIC.

De ce a fost creată Fundația „Startup Moldova”?

Necesitatea creării fundației a reieșit din provocările și necesitățile identificate în  domeniul TIC: insuficiența angajaților calificați, cunoașterea superficială a mediului de reglementare și a cadrului legal, acces limitat la finanțare și expertiză pentru dezvoltarea ideilor, necesitatea mentoratului și a instruirilor etc. Acestea au fost identificate în baza interviurilor  cu companiile tehnologice, părțile interesate din sector, precum și rezultatelor studiului efectuat de compania de consultanță PwC Moldova, la inițiativa Proiectului Tekwill, implementat de ATIC, susținut de USAID și SIDA. 

Alex Gozun, senior manager PwC Moldova: „În baza activităților convenite cu ATIC, PwC Moldova a realizat o analiză cu privire la identificarea opțiunilor și a formelor instituționale pentru implementarea Programului Startup Moldova, fie sub umbrela proiectului Tekwill, gestionat de ATIC, fie prin înființarea unei entități separate de către ATIC. Având în vedere scopurile prevăzute pentru Programul Startup Moldova, astfel cum acestea au fost statuate de către ATIC și alte părți interesate (de ex. colectarea de fonduri, asigurarea accesului la educație, accesul la finanțare etc.), alte aspecte analizate și reieșind din opțiunile selectate de ATIC și membrii săi, s-a constatat că este posibilă operarea Startup Moldova printr-o fundație înființată de ATIC.”  

Cum va fi gestionată activitatea fundației?

Fundația „Startup Moldova” este condusă de către un Consiliu, care a fost ales de către Adunarea Generală a ATIC în urma unei serii de consultări interne, fiind format din:

 • 2 reprezentanți numiți de către fondatorul fundației – ATIC;
 • 1 reprezentant delegat de către Administrația Parcului pentru Tehnologia Informației ”Moldova IT Park”;
 • 1 reprezentant delegat de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM);
 • 1 reprezentant delegat de către Instituția Publică Centrul de Instruire și Inovații TIC – ”TEKWILL”.

Statutul Fundației Startup Moldova permite includerea în Consiliul fundației a reprezentanților din partea fondurilor internaționale, ca membri adiționali cu drepturi depline în Consiliu. Totodată, în Consiliul fundației fot fi incluși reprezentanți din partea donatorilor si/sau partenerilor Fundației și din partea companiilor sau startup-urilor TIC, inclusiv experți din partea fondurilor internaționale, care vor avea drept de vot consultativ în Consiliul fundației. ATIC și Consiliul Fundației vor întreprinde acțiunile necesare pentru a identifica organizațiile care își pot delega reprezentați în Consiliul fundației.  

Vitalie Tarlev, membru al Consiliului Fundației:„ Având în vedere dorința ATIC de a combina eforturile sale cu cele întreprinse de sectorul public în domeniul dezvoltării și creșterii TIC, deschiderea autorităților spre colaborare cu mediul privat, precum și limitările legale existente cu privire la colaborarea dintre autoritățile publice și mediul privat, ATIC, împreună cu o serie de  organizații publice au convenit să participe împreună la administrarea fundației. Respectiv, în urma analizei și a opțiunilor exprimate de ATIC și membrii săi în cadrul ședințelor de lucru și a Adunărilor Generale, a fost înființată Fundația Startup Moldova, care este administrată de ATIC, împreună cu reprezentanți ai mai multor instituții publice, precum Moldova IT Park, ODIMM etc.”

Consiliul Fundației va întreprinde acțiuni pentru a identifica și reprezentanți ai fondurilor internaționale în calitate de membri,  precum și pentru dezvoltarea unor consilii reprezentative de susținere și incluziune a comunității, investitori și startupuri.

Ce presupune activitatea Fundației?

Pentru implementarea proiectelor, organizația va numi un director executiv (administrator). Ales prin concurs deschis, primul director al Fundației „Startup Moldova” a  devenit Serge Smigaliov, profesionist cu o experiență vastă în dezvoltarea business-ului în IT, ultimii 10 ani activând în compania Microsoft. 

Serge Smigaliov, Director al Fundației „Startup Moldova”: „Pentru atingerea scopurilor și obiectivelor sale, Fundația „Startup Moldova” va participa la inițierea, elaborarea și dezvoltarea programelor de dezvoltare și susținere a sectorului TIC și ecosistemului pentru inovare digitală în Republica Moldova și va contribui la elaborarea și implementarea strategiilor naționale de dezvoltare în domeniul TIC. De asemenea, va colabora cu organizații internaționale care au obiective și activități similare, va participa la  finanțare programelor TIC, în țară și în străinătate, prin acordarea de granturi, burse, ajutoare materiale și financiare, dar și va organiza evenimente dedicate domeniului TIC, sau concursuri și activități de formare și îmbunătățire a aptitudinilor studenților și tinerilor specialiști în domeniul TIC.”

În următorii ani, treptat, fundația va prelua proiectele aflate în cadrul programului național Startup Moldova, și și-a propus să atingă următoarele obiective:

 • să contribuie la dezvoltarea ecosistemului pentru inovare digitală în Republica Moldova și să consolideze sectorul TIC;
 • să sporească investițiile în companiile cu valoare adăugată și de risc major din sectorul TIC, bazate pe produse din domeniul tehnologiilor informaționale;
 • să contribuie la crearea unor mecanisme de colectare de fonduri și finanțare a inițiativelor și proiectelor de dezvoltare a inovațiilor și afacerilor bazate pe TIC;
 • să sporească nivelul de cooperare între membrii comunității de afaceri din Republica Moldova, în limitele legale;
 • să consolideze ecosistemul IT din Republica Moldova prin conectarea la inițiative și rețele internaționale ce promovează investițiile în startup-uri tehnologice, rețele de „Business Angels” și altele similare;
 • promovarea imaginii pozitive a startup-urilor tehnologice pe plan național și internațional;
 • facilitarea relațiilor dintre investitori și companii care dezvolta produse tehnologice, sau oricare alte obiective conexe sau care pot rezulta din îndeplinirea scopurilor statutare.

Bugetul Fundației „Startup Moldova” va fi format reieșind din prevederile statutare: donații, granturi, sponsorizări, parteneriate, atrageri de fonduri de la investitori internaționali, și altele. 

CV Portal

IT’S TIME TO TURN ON YOUR TECH CAREER!

 

Acum ai ocazia să încarci CV-ul doar o dată, iar companiile IT te vor invita la un interviu atunci când au o poziție deschisă. 

Tekwill Academy va transmite CV-ul către companiile IT cu care a încheiat parteneriate, astfel va oferi sprijin absolvenților programelor de studii în găsirea unui loc de muncă în domeniu.

Toată informația pe care o vei oferi va fi stocată într-un loc sigur și va fi procesată respectând legislația în vigoare pentru protecția datelor cu caracter personal.


Printre parteneri se regăsesc următoarele companii:

Descarcă un template universal de CV pe care il vei putea incarca in formularul de mai jos.
Încarcă CV-ul prin completarea acestui formular:

 

 

Vezi mai multe despre despre CV și interviul de angajare de la Victoria Ulinici, specialist HR cu peste 7 ani activitate în domeniu.

Recomandări pentru elaborarea CV-ului:

 1. Experiențele de lucru sau educaționale se  vor lista în format cronologic începând cu cea mai recentă.

 2. Lungimea CV-ului nu trebuie să depășească o pagină și jumătate.

 3. Este necesar de a indica nivelul dvs de cunoștințe a unui limbaj de programare sau tehnologie.  Exemplu: ,,Cunoașterea Java” nu este destul pentru recrutor de a aprecia nivelul dvs, astfel se recomandă de a menționa proiectele și funcționalitățile implementate.

 4. Nu încerca să scrii cât mai mult pentru a umple pagina. Nu e necesar să listezi toate competențele acumulate de-a lungul vieții, doar pe cele legate de viitorul job.

 5. CV-ul trebuie să fie succint, scurt și direct.

 6. Utilizează bulletpoints  ” • ” pentru a delimita ideile, experiențele sau proiectul. CV-ul trebuie să fie ușor citibil de către recrutor.

 

Sesiunea despre CV

 

Sesiunea despre interviul de angajare

 

Bine ai venit în comunitatea Startup Moldova!

Ne bucurăm să le spunem bun venit noilor membri în comunitatea Startup Moldova zi de zi. Aici aducem un mediu deschis și incluziv în care oamenii din nișe profesionale diferite pot obține acces la suport și resurse pentru a inova și a explora idei antreprenoriale.

Membrii comunității construiesc următorii unicorni sau vor deveni intraprenori în organizații mai mari. Din punct de vedere al dezvoltării regionale, este important să ajutăm startupurile stabilite să atingă stadiul de creștere și expansiunea internațională.

Cine sunt Membrii Startup Moldova?

Membrii comunității sunt de toate vârstele, profesiile, mediile etnice, culturale și regionale, inclusiv din diaspora.

Ce roluri poartă membrii?

 • Fondatori de startupuri
 • Mentori
 • Ambaasadori
 • Speakeri
 • Investitori
 • Startup Trackeri
 • Organizatori de inițative
 • Leaderi pe verticale (MedTech, GameTech, EdTech, AgTech, FinTech, HR Tech, E-Commerce, EnergTech, Wine Tech etc.)
 • etc. (mereu avem loc pentru roluri noi)

Este vital ca întreaga comunitate (atât sectoarele private, cât și cele publice) să aibă o viziune comună pe termen lung și să colaboreze îndeaproape pentru a crea un mediu în care antreprenorii și inovatorii îndrăzneți să experimenteze, fără frica de eșecuri și doresc să obțină succes.

În comunitatea Startup Moldova beneficiați de:

 1.  Contacte cu cei mai de top specialiști și antreprenori cu succese
 2.  Acces gratuit la webinare, lecții, conferințe din comunitate.
 3. Participare în proiecte internaționale
 4. Suportul comunității în creșterea startupului
 5. Întruniri lunare cu membrii comunității
 6. Implicare în creșterea comunității și oportunitatea de a implementa propriile idei și proiecte.
 7. Posibilitatea d e a deveni Startup Community Leader în regiuni.
 8. Promovarea regiuni și aport la dezvoltarea inovațiilor în republica Moldova.

Dintr-o perspectivă de construire a comunității, credem că diversitatea și exclusivitatea sunt cheile pentru a construi o țară inovatoare și orientată spre viitor, de care poate beneficia toată populația pe termen lung.

Pentru a deveni parte a comunității, completează acest formular!

Mai multe detalii despre Startup Moldova: https://startupmoldova.digital/
Contact direct: community@startupmoldova.digita

UTeach 2021: Tekwill lansează o rundă nouă a concursului de granturi pentru profesori universitari

Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC (ATIC) anunță lansarea unei runde noi „UTeach-2021” în cadrul Programului ”Tekwill Ambassadors” – o inițiativă, ce se adresează cadrelor universitare care predau specialități TIC, și are drept scop diversificarea și ajustarea educației în domeniul TIC la cerințele și tendințele actuale ale industriei la nivel național și internațional. 

ATIC lansează un apel pentru a identifica 10-15 lectori universitari din instituțiile de învățământ superior, care vor veni cu idei și propuneri de inițiative pentru programele inovatoare de instruire, abordări digitale ale procesului de predare, programe extracurriculare și proiecte, ce ar revigora calitatea instruirii universitare în domeniul tehnologiilor informaționale.

Obiective eligibile în cadrul programului vor reflecta:

 • dezvoltarea și implementarea curriculelor modernizate, inspirate din realitățile și necesitățile stringente ale industriei IT;
 • dezvoltarea și implementarea programelor și proiectelor extracurriculare dedicate creșterii șanselor de angajare a studenților;
 • realizarea activităților de promovare a carierei IT;
 • dezvoltarea și realizarea programelor și proiectelor care încurajează performanța în alte domenii prin utilizarea instrumentelor IT;
 • dezvoltarea și pilotarea conținuturilor sau instrumentelor digitale în procesul de studii;
 • dezvoltarea și pilotarea programelor IT, menite să susțină pregătirea/ instruirea continuă a cadrelor didactice din orice domeniu;
 • dezvoltarea și implementarea proiectelor educaționale, de cercetare în parteneriat cu sectorul privat ș.a.
 • dezvoltarea și susținerea cluburilor studenților, inspirați de tehnologii și inovații;
 • asigurarea sustenabilității a proiectelor, programelor, inițiativelor dezvoltate și pilotate.

Perioada de implementare a proiectelor: 5 iunie – 31 decembrie 2021.

Pentru a pune în valoare abilitățile practice ale profesorilor universitari în cadrul rundei ”UTeach”, vor fi selectați 10-15 candidați motivați și dedicați, cărora li se va oferi asistență tehnică (servicii de consultanță, vizite, calculator, imprimantă, echipament, instrumente online, etc.) în valoare de 500-2000 USD pentru implementarea conceptului propus.

 Dosarele participanților vor include:

 1. CV solicitantului (2-3 pag);
 2. O scrisoare de motivare (1-2 pag);
 3. Conceptul programului/proiectului/activității propuse (max 5-7 pag) – Descarcă Formularul;
 4. O scrisoare de recomandare din partea universității (rectorat sau decanat).

Candidați eligibili:

 • cetățeni şi rezidenți ai Republicii Moldova;
 • absolvenți ai instituțiilor universitare din Republicii Moldova, cu titlu de Masterat și/sau Doctorat, la specialitățile din domeniul informaticii şi/sau alte specialități conexe;
 • angajați în calitate de lectori, profesori în cadrul instituțiilor de învățământ superior.

Criterii de selecție a proiectelor:

 • noutatea și originalitatea proiectului;
 • relevanța proiectului propus;
 • corelarea între obiective, activități și asistență tehnică solicitată;
 • numărul beneficiarilor ai proiectului;
 • buget justificat;
 • sustenabilitatea intervenției;
 • contribuția partenerilor atrași;
 • experiența în implementarea proiectelor.

Punctajul acumulat de dosare se va repartiza după cum urmează: 50% – Comitetului de validare, 50% – evaluarea din partea sectorului privat.

Dosarele complete în forma electronică, sunt așteptate pe adresa ioriol@ict.md, în copie cdamaschin@ict.md până luni, 24 mai 2021, 18:00. Candidații sunt rugați să indice referința ”UTeach-2021” în subiectul mesajului. Perioada de selecție a dosarelor: 25 mai – 4 iunie 2021.

Întrebările privind condițiile programului pot fi adresate doar în formă scrisă, până la data de 18 mai, la adresa ioriol@ict.md.

Programul este realizat cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Guvernului Suediei în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Centrului de Excelență în Domeniul TIC Tekwill”.

„Tekwill Junior Amdassadors” și-a desemnat câștigătorii! Iată care sunt echipele învingătoare

Competiția „Tekwill Junior Ambassadors” și-a desemnat câștigătorii! 67 de echipe de la 30 de școli din țară și-au pus în practică abilitățile digitale și creativitatea, dezvoltând proiecte originale și inventive pentru concurs. Fie că au ales să creeze coperte pentru cărți și semne de carte, identitatea turistică vizuală a unei localități sau identitatea vizuală a unei companii autohtone, echipele învingătoare au fost premiate cu diferite gadgeturi digitale și materiale promoționale.

Continue reading

Performanță în educație și metodologii inovative de predare! O profesoară din Comrat a creat un curs de E-teaching, care a fost plasat inclusiv pe Udemy

A instruit 35 de profesori în domeniul tehnologiilor avansate de predare prin utilizarea TIC, dezvoltându-le nivelul de alfabetizare IT și oferindu-le posibilitatea să obțină o experiență completă de învățare în grup, iar la final au beneficiat de certificate care atestă cunoștințele acumulate. Vorbim de doctorul în pedagogie și conferențiarul universitar al Universității de Stat din Comrat Tatiana Velicova, care a inițiat și dezvoltat un curs complet de E-teaching, destinat cadrelor didactice din regiunea de sud a țării. Ideea inovativă a fost implementatată datorită unui proiect câștigat în cadrul programului „UTeach”, realizat cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și a Suediei în cadrul proiectului Tekwill, implementat de Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC.

Tatiana Velicova, conferențiar universitar, doctor, Universitatea de Stat din Comrat: „Aptitudinile și competențele viitorilor specialiști de a se integra și de a avea succes în secolul inovațiilor sunt dezvoltate inclusiv de pe băncile universităților, iar cadrele didactice au rol semnificativ în acest proces. Mai mult, pandemia globală și restricțiile din ultimul an au modificat procesul educațional tradițional, iar studiere online a devenit o nouă normalitate. Din acest motiv, mi-am dorit să inițiez acest curs pentru ca instrumentele de predare inovativă și modernă să fie adoptate în procesul de predare de un număr mare de cadre didactice.”

Cursul E-teaching pe platforma internațională Udemy

Astfel, în perioada mai 2020 – februarie 2021, profesorii care desfășoară activități didactice la Facultatea de Economie, Facultatea Agrar-Turistică, Facultatea de Cultură Națională și Facultatea de Drept de la Universitatea de Stat din Comrat au fost instruiți în baza manualului metodologic de E-teaching, dezvoltând abilități de a introduce cu succes noile tehnologii IT în procesul educațional alături de studenți. Totodată, în cadrul proiectului e-Teaching, alți 95 de profesori au participat la 4 webinare tematice. Pentru a asigura rezistența proiectului, a fost elaborată și strategia „Implementarea E-Teaching-ului la Universitatea de Stat din Comrat în anii 2021 – 2025”, cu scopul de a instrui în metodologia de predare inovativă toate cadrele didactice ale Universității de Stat din Comrat.

Tatiana Velicova, conferențiar universitar, doctor, Universitatea de Stat din Comrat: „Programul de E-Teaching a avut un succes colosal. După perioada de înregistrare, foarte mulți profesori și-au dorit să participe la curs și să beneficieze de instruire în metodologii inovative de predare. Din acest motiv, cursul pe care l-am realizat a fost acceptat și plasat pe Udemy – o platformă internațională de învățare online, destinată specialiștilor care doresc să-și dezvolte competențele profesionale.”

În cadrul cursului E-Teaching, implementat în cadrul programului „UTeach”, pentru prima dată la Universitatea de Stat din Comrat, în desfășurarea lecțiilor de educație continuă pentru cadrele didactice, a fost creat un grup pe Facebook cu toți participanții. Aceștia au avut posibilitatea să discute și să facă schimb de experiență despre instrumentele și platformele online de facilitare a procesului de predare și să-și expună părerea despre produsele software pe care le utilizează în procesul educațional. Pe durata cursului, profesorii au testat mai multe platforme de învățare, unde au desprins cele mai bune practici în utilizarea diferitor instrumente interactive.

Tatiana Velicova, conferențiar universitar, doctor, Universitatea de Stat din Comrat: Acest grand oferit prin intermediul programului „UTeach”, implementat de către proiectul Tekwill, ne-a oferit posibilitatea să creăm și strategia „Implementarea E-Teaching-ului la Universitatea de Stat din Comrat în anii 2021 – 2025”, care va realiza cu succes digitalizarea procesului educațional în cadrul universității. Strategia va face posibilă familiarizarea personalului didactic cu dificultățile identificate în implementarea tehologiilor informaționale în procesul educațional și găsirea soluțiilor.”

În prezent, un alt grup din 43 de persoane, care au exprimat interesul și s-au înregistrat, participă la un nou curs de E-Teaching, care se desfășoară în perioada aprilie – mai 2021. Participanții sunt profesori de licee, colegii și școli profesionale din Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, dar și trei profesori din Ucraina.

Irina Oriol, coordonatoare adjunct, proiectul „Tekwill”: „ Inițiativele de susținere a profesorilor din Republica Moldova continuă să revigoreze calitatea instruirii universitare în domeniul tehnologiilor informaționale. Totodată, prin intermediul programului „UTeach” am reușit să îmbunătățim baza materială tehnică a universităților, prin oferirea diferitor echipamente pentru organizarea lecțiilor, dar și pentru proiecte din domeniul IT dezvoltate de către studenți, sub ghidarea mentorilor pe tot parcursul implemenatării.”

În ianuarie 2020, proiectul TEKWILL a lansat cea de-a doua ediție a programului „UTeach”, în care lectorii universitari au avut posbilitatea de a propune programe inedite de instruire, abordări inovatoare de predare, proiecte extracurriculare și inițiative capabile să modernizeze calitatea instruirii universitare în domeniul TIC. Inițiativa este parte componentă a proiectului „Tekwill Ambassadors Program” și oferă oportunități de dezvoltare și resursele necesare pentru toți cei interesați să atingă performanță în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicaților (TIC). Programul este realizat cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și a Suediei în cadrul proiectului „Dezvoltarea Centrului de Excelență în Domeniul TIC Tekwill”, implementat de Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC.

Înscrie-te la Acceleratorul FinTech! Scalează-ți afacerea și obține investiții financiare pentru soluția ta

Ai o idee IT care poate îmbunătăți serviciile financiar–bancar și vrei s-o dezvolți? Înscrie-te la Acceleratorul FinTech până pe 10 mai! Aici vei avea acces la o serie de resursele necesare pentru a-ți construi produsul. Iar dacă ai deja o echipă cu care lucrezi la soluția tehnologică, atunci veniți pentru a continua scalarea afacerii. 

Fintech Accelerator face parte din programul FinTech Moldova 2021 ce are ca scop dezvoltarea soluțiilor inovative și identificarea companiilor cu un cu potențial ridicat pentru extinderea locală și internațională. Inițiativa se desfășoară cu suportul Moldova Agroindbank și Mastercard, prin intermediul Startup Moldova, cu susținerea USAID și Suedia, în cadrul proiectului Tekwill.

Acceleratorul FinTech se va desfășura în perioada 10 mai – 5 august. Astfel, timp de 3 luni, participanții vor avea parte de: 

 • sesiuni de mentorat și consultanță din partea mentorilor și experților din domeniu
 • acces la o rețea extinsă de business din domeniul financiar-bancar
 • cunoștințe noi și acces la viitorii clienți pentru a beneficia de potențiale investiții
 • informații despre modul în care corporațiile pot susține o inițiativă locală

La încheierea programului, participanții vor avea posbilitatea de a-și prezenta și testa produsele. 

Cine poate participa la FinTech Accelerator?

La FinTech Accelerator se pot înscrie specialiștii, entuziaștii dar și toți cei interesați de domeniul IT. Iar dacă nu ai o soluție tehnologică dar ești pregătit să-ți pui în aplicare cunoștințele, completează formularul de participare cu solicitarea de a te alătura unei echipe deja construite. Asigură-te că experiența ta în domeniu este descrisă în detaliu și că dispui de toate competențele solicitate în domeniul tehnologiilor informaționale. FinTech Accelerator este programul potrivit și pentru startup-urile construite în baza unor idei inovative care necesită expertiză pentru a putea fi dezvoltate. 

După înregistrare, participanții vor participa la Bootcamp, unde vor afla despre metodologia de derulare a programului, dar și despre pașii de urmat pentru a dezvolta proiectul. Ulterior, echipele vor lua parte la o sesiune de pitch, unde își vor prezenta ideile, iar în funcție de acestea vor fi acceptate în program. Etapel ulterioare vor consta în dezvoltarea și pilotarea produsele fintech.

 Până acum, 8 echipe care au participat la FinTech Hackathon și care dezvoltă soluții digitale pentru sectorul financiar-bancar sunt deja înregistrate în Acceleratorul FinTech.

Înregistrează-te la FinTech Accelerator și vezi cum poți beneficia de investiții pentru inițiativa ta!

Mai multe informații despre programul FinTech Moldova aici.

Programul FinTech Moldova 2021 este organizat cu sprijinul Moldova Agroindbank și Mastercard, de către Startup Moldova, cu susținerea USAID și Suedia în cadrul proiectului Tekwill.

Aleg Cariera IT! Peste 800 de liceeni din țară au aflat despre oportunitățile și beneficiile unei profesii în domeniul TIC

Campania Aleg Cariera IT este un proiect ce vine să informeze liceeni despre avantajele îmbrățișării unei cariere în domeniul Tehnologiilor Informaționale, să prezinte oportunitățile de studii și să ghideze elevii în găsirea vocației profesionale.

În perioada 29 martie – 23 aprilie, 800 de elevi din 9 localități din regiunile Comrat, Bălți și Cahul au beneficiat de sesiuni de informare și orientare profesională pentru a putea lua mai ușor decizii corecte și asumate în alegerea unei viitoare profesii IT.

Sesiunile de informare s-au desfășurat online, unde tinerii au avut ocazia să ofere întrebări direct unor specialiști din domeniu și să afle mai multe despre parcursul profesional în IT. Fiecare sesiune a cuprins:

 • Prezentarea și explicarea conceptului TIC
 • Identificarea direcțiilor de carieră prin evidențierea caracteristicilor unice a diferitor tipuri de job-uri din domeniul IT
 • Prezentarea instituțiilor superioare de învățământ unde elevii ar putea continua studiile în domeniul TIC
 • Comunicarea cu specialiștii IT din cadrul sectorului privat
 • Oferirea sugestiilor, sfaturilor și a informației utile despre specificul și avantajele activității în acest sector.

Corina Damaschin, manageră de proiect „Tekwill Academy”: „Performanțele profesionale și satisfacția financiară vin atunci când fiecare dintre noi își găsește vocația profesională. Tocmai din acest motiv, dar și pentru că ne dorim ca viitorii specialiști din domeniul tehnologiilor informaționale să cunoască de pe băncile școlii specificul joburilor din IT, beneficiile și oportunitățile de care pot beneficia, dezvoltăm anual campania ”Aleg Cariera în IT”, unde împreună cu specialiști cu experiență în domeniul IT contribuim la informarea tinerei generații despre această industrie. Elevii claselor liceale de astăzi sunt profesioniștii de mâine, iar pentru a fi competitivi pe piața forței de muncă, informăm, instruim și dezvoltăm abilitățile și competențele IT din adolescență.” 

Alina Scutaru, Recruitment and Employer Branding Manager: „Tehnologiile informaționale reprezintă un domeniu foarte vast, încât fiecare persoană, ținând cont de calitățile sale, se poate regăsi în una dintre direcțiile IT: software development, design, project management, HR manager etc. Iar dacă elevii sunt bine informați de pe băncile școlii, luarea deciziei de a alege o carieră într-un anumit domeniu este mai ușoară.”

Marius Tricolici, Python Developer: „Din experiența proprie pot spune că este important să luăm în mod individual decizii despre domeniul în care să dezvoltăm o carieră. Nu lăsați pe alții să vă spună ce puteți face și ce nu. Alegerea vectorului profesional vă aparține în totalitate.”

Alexandru Steganțov, elev: „Am avut parte de discuții foarte productive în care specialiștii din domeniu ne-au răspuns foarte clar la întrebările noastre despre tehnologiile informaționale. Sunt surprins de faptul că am petrecut foarte mult timp ascultând despre profesiile viitorului și oportunitățile pe care le putem avea dezvoltând o carieră în IT. ”

Campania de informare și orientare „Aleg Cariera IT” este realizată tradițional de către Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC (ATIC), iar ediția din acest an este implementată de proiectul „Tekwill Academy” împreună cu ISD în cadrul proiectului TEKWILL, cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Suedia.