Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR IT ȘI STEM ÎN TOATE INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT. PROIECTUL TEKWILL ȘI ATIC AU SEMNAT UN MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE CU MECC ȘI MEI

July 22, 2020 @ 11:10 am

Un sector IT mult mai dezvoltat și forță de muncă mai pregătită pentru cerințele pieței. Sunt obiectivele principale ale Memorandumului de Înțelegere „Dezvoltarea competențelor digitale, IT și STEM pe tot parcursul vieții” semnat de Proiectul TEKWILL și Asociația Națională a Companiilor TIC în Moldova cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) al Republicii Moldova.

Parteneriatul își propune:

  • să sporească interesul și motivația elevilor pentru educație prin aplicarea unor metode interactive și utilizarea unor echipamente TIC moderne;
  • să dezvolte competențele TIC pe tot parcursul vieții, la toate nivelurile de învățământ;
  • să ofere educație în profesiile viitorului pentru fiecare elev din Republica Moldova;
  • să elaboreze suport didactic digital necesar și să doteze cu echipamente tehnice școlile din Republica Moldova;
  • să susțină pregătirea cadrelor didactice în adoptarea și promovarea tehnologiilor informaționale.

Textul documentului se înscrie în activitățile prevăzute de Strategia Națională de Dezvoltare a Societății Informaționale „Moldova digitală 2020”, iar memorandumul a fost semnat în cadrul unui eveniment desfășurat în incinta Centrului de Excelență TIC „Tekwill”.

Angajamentele autorităților pentru dezvoltarea competențelor IT și STEM

Potrivit Memorandumului de Înțelegere, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova și-a luat angajamentul să contribuie la implementarea activităților prin oferirea de asistență pentru introducerea soluțiilor TIC în educație, prin promovarea dialogului cu industria locală și cea de peste hotare, a partenerilor de dezvoltare și a donatorilor străini.

Sergiu Răileanu, ministru al Economiei și Infrastructurii: „Tehnologia și inovația reprezintă viitorul. Sunt termeni, care au pătruns în cele mai diverse domenii ale societății, de la afaceri până la sport, de la educație și sănătate până la o gamă largă de servicii. Este bine cunoscut faptul că forța de muncă calificată constituie elementul cheie pentru crearea și dezvoltarea afacerilor, iar companiile IT din Moldova se confruntă cu un deficit de personal calificat, care să corespundă exigențelor și provocărilor mediului de afaceri din IT. În acest sens, sunt necesare soluții educaționale inovative, dar cu impact rapid, care să abordeze atât calitatea capitalului uman, cât și ecosistemul antreprenorial, ca provocări pentru inovația digitală și afacerile IT de succes.”

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a anunțat că deja a fost inițiat procesul de reformarea programului de studiu și urmează a fi introduse profiluri dedicate IT și inginerie pentru treapta liceală. De asemenea, au fost reconceptualizate mai multe discipline școlare și a fost introdus un nou modul – „Educație Digitală” dar și alte cursuri opționale bazate pe TIC. Ministrul Igor Șarov a menționat că astăzi au fost puse bazele unui parteneriat care complementează acțiunile anterioare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. „Transformarea digitală a educației nu este doar o prioritate, ci o necesitata indiscutabilă a Republicii Moldova pentru a spori interesul și motivația elevilor pentru învățare, prin creșterea calității și rezultatelor învățării copiilor și a tinerilor, urmare a aplicării metodelor interactive de învățare și echipamentelor TIC moderne”, a subliniat oficialul.

Mai mult, MECC s-a angajat să dezvolte abilitățile tehnice în rândul cadrelor didactice prin elaborarea unui curs pentru sporirea competențelor digitale pentru profesorii din învățământul general. Cât privește, învățământul superior actul prevede promovarea unui management bazat pe performanțe și un sistem de motivare și creștere profesională, atragerea profesioniștilor, inclusiv din industrie pentru predarea IT, actualizarea programelor de formare continuă și altele.

Dezvoltarea forței de muncă și susținerea sectorului privat – pe lista angajamentelor ATIC și TEKWILL

Potrivit Memorandumului, ATIC va promova inițiativele publice-private în domeniul educației digitaleși totodată, va crea și supraveghea implementarea instrumentelor de instruire, testare și certificare online a competențelor digitale, inclusiv a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic cu profil pedagogic și va promova ideile, proiectele inovaționale și de cercetare în domeniul TIC,ș.am.d.

Marina Bzovîi, directoare executivă ATIC: „ATIC este organizația reprezentativă din partea industriei TIC din Republica Moldova și este un susținător, promotor și implementator a diverselor proiecte pentru dezvoltarea sectorului TIC în țară. Prin semnarea acestui Memorandum, ne-am angajat să oferim suport la transpunerea practicilor europene în implementarea învățământului digital la toate etapele de instruire, promovarea inițiativelor publice-private în domeniul educației digitale, a orientării în carieră TIC, precum și a celor de dezvoltare a capacităților instituțiilor superioare de învățământ.”

Veaceslav Cunev, președintele Consiliului ATIC: „Deoarece reprezentăm companiile TIC, cunoaștem în detaliu necesitățile lor și dificultățile cu care se confruntă. Acest memorandum vine să reconfirme angajamentele noastre față de sectorul privat și conține o serie de prevederi ce urmează a fi implementate în următorii cinci ani. Astfel, ne-am asumat responsabilitatea de a contribui la implementarea Strategiei „Moldova digitală 2020”, precum și la dezvoltarea unei economii digitale și care să facă față provocărilor economice globale. De asemenea, vom promova în societate și mediul de afaceri, idei privind potențialul țării de a trece substanțial de la o economie tradițională, la industrii cu valoare adăugată înaltă – IT și servicii digitale, mai modernizate.”

De asemenea, în limita fondurilor disponibile, ATIC va contribui la dotarea instituțiilor de învățământ cu echipamente și suporturi didactice pentru promovarea educației digitale în sistemul de învățământ general, organizarea cursurilor opționale în domeniul IT, crearea bibliotecilor virtuale pentru elevi și profesori, etc.

În același timp, prin proiectele dezvoltate, ProiectulTEKWILLva contribui la pregătirea forței de muncă în domeniu creând programe educaționale și va încuraja tinerii antreprenori din domeniu să dezvolte afaceri, servicii și produse software în Moldova.

Ana Chirița, directoare proiecte strategice ATIC/directoarea proiectului TEKWILL: „Tehnologiile digitale emergente schimbă structura lanțului valoric la nivel internațional, iar Moldova trebuie să își modifice abordarea strategică pentru a se alinia la tendințele globale. Aceasta reconfirmă faptul că educația este o componentă importantă în pregătirea forței de muncă de mâine, care trebuie adaptată necesităților pieței. Prin suportul partenerilor noștri de dezvoltare, vom efectua investiții majore pentru formarea și dezvoltarea capitalului uman, un aspect esențial pentru o creștere economică competitivă, mai productivă și orientată spre dezvoltare pe termen lung. De asemenea, vom contribui la îmbunătățirea capacităților antreprenoriale, dar și a potențialului startup-urilor de a constitui un ecosistem viabil.”

„Tekwill în fiecare școală” – cursuri extra-școlare pentru profesiile viitorului

Un interes sporit va fi acordat și programului complex de cursuri extra-curriculare „Tekwill în fiecare școală”, care își propune să instruiască aproximativ 850 de profesori, până în anul 2023 și să crească numărul beneficiarilor, în mod special a celor din medii social defavorizate. Astfel, pentru extinderea numărului de beneficiari, TEKWILL a dezvoltat o platformă de eLearning gratuită, care conține patru module de studiu pentru noile discipline: inteligența artificială, dezvoltare software, industria creativă, leadership antreprenorial. Mai mult, TEKWILL și-a luat angajamentul de a promova cursurile „Tekwill în fiecare școală” prin parteneriate cu instituțiile de profil, comunicare cu managerii și profesorii școlilor, dar și implicarea activă a bibliotecilor din țară.

Proiectul TEKWILL – Revoluția începe!

Proiectul TEKWILL este implementat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și a Suediei. „Tekwill” a fost creat în anul 2017 ca Centru de Excelență al sectorului ICT din Moldova, având drept scop principal alinierea domeniului la cerințele curente ale pieței. Pentru a continua să contribuie la creșterea competitivității industriei IT și a altor sectoare strategice ale economiei, centrul și-a extins domeniile de activitate, devenind în 2019 un proiect complex la nivel național, cu sloganul „Revoluția începe!” Obiectivul de bază al Proiectului TEKWILL, în calitatea sa de platformă dedicată progresului sectorului IT, este de a asigura un impact major asupra dezvoltării economice a țării, prin îmbunătățirea capacităților antreprenoriale și educaționale ale societății, dar și prin sporirea potențialului de cercetare și dezvoltare al instituțiilor de învățământ, în conformitate cu cererea de pe piața IT.

Details

Date:
July 22, 2020
Time:
11:10 am