Python este cel mai utilizat limbaj de programare la nivel global care cunoaște și cea mai mare creștere de la an la an. Este un limbaj simplu și ușor de învățat față de semenii săi, datorită faptului că nu conține sintaxe complicate. Mulți specialiști susțin că dificultatea însușirii acestuia este asemeni dificultății de a învăța limba engleză.

Poți învăța chiar fără experiență de programare!

Pe parcursul a 30 de sesiuni cu o durată totală de 60 de ore, participanții vor învăța elemente de bază ale limbajului Python și vor dobândi cunoștințe esențiale în domeniul programării. Cursul este destinat tuturor doritorilor care nu au experiență în programare și doresc să înceapă o carieră în IT.

Sesiunile vor fi atât teoretice cât și practice pentru a ajuta participanții să acumuleze o bază solidă de cunoștințe. La finele cursului, aceștia vor realiza două aplicații simple pentru a se asigura că cele predate au fost însușite. Ulterior, mentorul va oferi un roadmap absolvenților pentru studierea ulterioară a limbajului utilizând cunoștințele deja acumulate la curs.

Programul cursului conține: lecții teoretice și practice predate de mentor, eBooks și dezvoltarea de proiecte personale și de echipă.

Modul 1 – Introducere

 • Lecţia 1. Introducere/ Despre python, domenii de aplicare a limbajului și exemple de utilizare. Functia Print, Consola și Șiruri de caractere
 • Lecţia 2. Citirea datelor de la tastatura și afișarea la ecran. Variabile și constante, tipuri de date numerice și  șiruri de caractere

Modul 2 – Tipuri de date simple 

 • Lecţia 3.Tipuri de date. Șiruri de caractere și tipuri numerice, operațiuni cu ele
 • Lecţia 4. Booleans și operatori logici
 • Lecţia 5. Liste

Modul 3 – Condiționale și bucle

 • Lecţia 6. If, else
 • Lecţia 7. while for
 • Lecția 8. while, for continued

Modul 4 – Tipuri de date 2

 • Lecţia 9. Seturi și Tupluri
 • Lecţia 10. Dicționare
 • Lecţia 11. Recapitulare

Modul 5 – Funcții

 • Lecţia 12. Funcții
 • Lecţia 13. Mai multe funcții. Docstringuri
 • Lecţia 14. Utilizarea librăriile și funcțiilor pre-definite în Python, Lambda
 • Lecţia 15. Lucrul cu fișiere. Librăria OS și JSON
 • Lecția 16. Practica cu funcții, decoratori, funcții de ordin înalt
 • Lecția 17.Calendar și Timp în Python. Librăria datetime
 • Lecția 18.Rezolvarea problemelor cu ajutorul funcțiilor (lecție practică)
 • Lecția 19. Stabilirea obiectivelor proiectului și începerea proiectului. Recapitularea temelor studiate.

Modul 6 – Bazele OOP

 • Lecţia 20. Principii de bază OOP
 • Lecţia 21. Clase și obiecte
 • Lecția 22. Moștenirea
 • Lecţia 23. Rezolvarea problemelor cu ajutorul claselor (lecție practică)

Modul 7  – Librării Externe Python, Framework-uri WEB și Dezvoltarea serviciilor WEB

 • Lecţia 24. PIP, descărcarea, utilizarea librariilor externe, Librăria Request, lucrul cu datele
 • Lecţia 25. Django, Introducere
 • Lecția 26. Crearea REST API-utilor cu Django
 • Lecția 27. Uni Testing, testarea aplicațiilor Python
 • Lecția 28. Sisteme Distribuite, crearea unui sistem distribuit
 • Lecția 29. Autentificarea și Autorizarea
 • Lecția 30. Prezentarea proiectelor personale. Finalizarea cursului.

Tehnologiile menționate pe fiecare modul sunt bazele domeniului de dezvoltare software utilizând limbajul Python. Odată asimilate, absolvenții vor avea destule cunoștințe și competențe pentru a lucra la proiecte proprii și portofoliu pentru a putea aplica ulterior la un stagiu de practică într-o companie IT.

Participanții cursului vor învăța:

 • bazele programării orientate pe obiecte și a limbajului Python
 • ce este o variabilă și tipurile de date a acesteia
 • logica cuvintelor cheie if, elif & else și posibilitățile ciclurilor for & while
 • funcționalități a structurilor de date, dicționarelor, seturilor și funcțiilor
 • moștenirea, încapsularea și polimorfismul
 • construi un portofoliu pentru viitorul stagiu de practică
 • Senior Data Engineer la Amdaris
 • Mentor Tekwill Academy de Python
 • Experiență în domeniu de 5+ ani în domeniu

Start: 22 aprilie

Nivel: Începător

Ore: 60

Luni-miercuri-vineri: 18:30 – 20:30

Preț: 340 EUR

Achitare în 2 rate

Locație: Online, ZOOM

Limba de instruire: Română 

Ești gata să devii programator?